Wanneer er een leerkracht ziek is, zoeken we zo snel mogelijk naar een vervangende leerkracht. We kijken intern of er een leerkracht extra wil en kan werken. Vervolgens doen we een beroep op de vervangingspool van ASKO, ons schoolbestuur. Indien hier geen leerkracht beschikbaar is, dan proberen we via uitzendbureau ASA of er een leerkracht of een student in opleiding beschikbaar is om bij ons te komen invallen. 

Ook kunnen we nog gebruik maken van De Nieuwe Zoete Inval, voor een cultureel project voor een dag.
 
Als alle opties zijn doorlopen en we hebben geen invalleerkracht kunnen vinden, verdelen we de kinderen over de andere groepen of in het uiterste geval verzoeken we u om uw kind thuis te houden. Deze laatste maatregel willen we liever niet, echter het lerarentekort is zo groot dat de kans, dat we geen invaller kunnen vinden, steeds groter wordt.