Wanneer er een leerkracht ziek is, zoeken we zo snel mogelijk naar een vervangende leerkracht.  Vervolgens doen we een beroep op de vervangingspool van ASKO, ons schoolbestuur.   

Als alle opties zijn doorlopen en we hebben geen invalleerkracht kunnen vinden, verdelen we de kinderen over de andere groepen of in het uiterste geval verzoeken we u om uw kind thuis te houden. Deze laatste maatregel willen we liever niet, echter het lerarentekort is zo groot dat de kans, dat we geen invaller kunnen vinden, steeds groter wordt.