Onze school is gehuisvest in een modern licht en open gebouw. Instructie wordt gegeven in basecamps, de verwerking vindt grotendeels op het leerplein plaats. Ons uitgangspunt zijn onze kernwaarden: Samenwerken, eigenaarschap, inspiratie, veiligheid en plezier, waardoor de kinderen veel ruimte krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Instructie van de kernvakken geven we volgens het effectieve instructie model (EDI), waardoor we heel nauw aansluiten bij het niveau van elk kind. De zaakvakken en burgerschap bieden we volledig thematisch aan met behulp van IPC (International Primary Curriculum).

Naast een begrijpend lezen methode proberen we begrijpend lezen en woordenschat zoveel mogelijk te integreren in het thematisch onderwijs.

De A.Bekemaschool kent het principe van het leerstofjaarklassensysteem vanaf groep 3. Groep 1 en 2 zitten gecombineerd. Deze keus voor combinatiegroepen 1 / 2 wordt ondersteund vanuit theorieën die benadrukken dat de rol van medeleerlingen cruciaal is in het leer- en ontwikkelproces van jonge kinderen.

We streven ernaar om de groepsgrootte te beperken tot maximaal 30 leerlingen.

De school heeft ongeveer 225 leerlingen.