Onze school is een vernieuwingsschool met een modern en zelf ontwikkeld onderwijs concept. Ons uitgangspunt is het leerstijlenmodel, waardoor de kinderen veel ruimte krijgen om te leren en zich te ontwikkelen. Instructie geven we volgens het effectieve instructie model (EDI), waardoor we heel nauw aansluiten bij het niveau van elk kind. In de ochtend werken de kinderen aan de basisvakken: taal, lezen en rekenen. In de middag werken we thematisch. Bij de verwerking maken we gebruik van de theorie van meervoudige intelligentie. De zaakvakken, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, worden volledig thematisch aangeboden. Binnen het thematisch werken integreren we begrijpend lezen en woordenschat.

Leerstofjaarklassensysteem
De A. Bekemaschool is een school met een leerstofjaarklassensysteem. De kinderen zitten met leeftijdsgenoten in een groep. Er zijn tien groepen, waarvan drie heterogene groepen 1-2 en 8 homogene groepen 3 t/m 8. We streven ernaar om de groepsgrootte te beperken tot maximaal 30 leerlingen.

De school heeft ongeveer 260 leerlingen.