Wij bieden studenten en oud- leerlingen op verschillende manieren de mogelijkheid om stage te lopen op onze school:
Pabo - student via het project Opleiden in de school
ALO - student: een of 2 ALO studenten
Maatschappelijke stage

Opleiden in de school​
Opleiden in de School (OPLIS) is erop gericht dat de samenwerking tussen basisscholen en lerarenopleidingen intensiever en beter verloopt. Hierdoor kunnen de vaardigheden van startende leraren nog beter op de praktijk aansluiten. Een belangrijk doel van OPLIS is om studenten goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De ASKO, de Hogeschool van Amsterdam (PABO HvA) en de Universitaire PABO werken binnen OPLIS samen aan het realiseren van bovenstaande doelen. Er zijn een paar duidelijke verschillen tussen basisscholen die ‘gewone’ stageplekken aanbieden en basisscholen (opleidingsscholen) die meedoen aan Opleiden in de School. OPLIS gaat een stapje verder dan alleen de mogelijkheid tot het opdoen van praktijkervaring. OPLIS-studenten besteden in hun stages extra tijd aan praktijkonderzoek naar verbeteringen en vernieuwingen die voor hun opleidingsschool van belang zijn. Studenten worden zich door intensievere begeleiding bewuster van het belang van een visie op goed onderwijs. De intensieve begeleiding vindt in eerst instantie plaats door de mentor. Dit is de leerkracht van de groep van de student. Daarnaast begeleidt ook de Opleider in de School de student.

ALO studenten
Voor studenten die de ALO-opleiding (lerarenopleiding lichamelijke opvoeding) volgen bestaat er de mogelijkheid om bij gymnastiek stage te lopen. Rob Falize, de vakleerkracht gymnastiek begeleidt hen bij de stage

Maatschappelijke stage of oriëntatie stage
Voor oud-leerlingen bestaat de mogelijkheid om een maatschappelijke stage of een beroeps oriënterende stage te lopen. Het is belangrijk dat de stage ruim op tijd wordt aangevraagd en de school heeft de mogelijkheid om 1 stagiaire tegelijk te ontvangen.