​​Is het een theater? Wie zit daar te lezen onder de grote trap? Is dat een computerruimte? Wat doen ze bij het keukeneiland? Waar zijn de gangen en de lokalen?


Het gebouw is open en eigentijds. Het heeft geen gangen met links en rechts lokalen, want er is oog voor het individu: het ene kind functioneert het best in een stilteruimte, het andere juist aan een tafel in de hal. De ene leerling leest het lekkerst op een bank, de andere op de grote trap in een zee van licht. De A. Bekemaschool is een school waar iedereen zich thuis voelt en tegelijkertijd goed presteert. Bij het ontwerp is daarom aan alles gedacht. De twee entrees verraden het al: de kinderen van groep 1 t/m 4 komen binnen via de hoofdentree en laten hier hun schoenen en hun jas achter, want binnen lopen zij op binnenschoenen. De entree aan de achterkant is voor groep 5 – 8. Deze kinderen kunnen hun voeten goed vegen en houden hun schoenen aan.


De centrale trap met het grote dakkapel is de blikvanger. De trap is behalve trap ook ontmoetingsplek en tribune. De speelruimte beneden verandert in een handomdraai in een theater of auditorium. De school beschikt over een milieuvriendelijke klimaatbeheersing. Bovendien staan er zonnepanelen op het dak. Behalve flexibel, licht en fris, is de school dus ook duurzaam.


Klaslokalen? Basecamps!
Wie zoekt naar traditionele klaslokalen, zoals in de meeste basisscholen, zoekt vergeefs. Er zijn 12 basecamps: compacte ruimtes waar de groepen samenkomen en de leerkrachten instructies geven, daarna gaan de kinderen aan de slag op het leerplein. Er zijn kinderen die vrij kunnen kiezen waar ze gaan werken, anderen blijven ‘in het zicht’ van de onderwijzer en een aantal blijft in de basecamp; die hebben wat meer toezicht of begeleiding nodig.


Boven is de ruimte voor groep 5, 6, 7 en 8). Beneden werken de groepen 1, 2, 3 en 4). Dat is het basisidee, voor de rest gaat het om flexibiliteit en interactie. Leerlingen komen snel met elkaar in contact, spelen met elkaar, leren van elkaar, helpen elkaar, zien met welke projecten anderen bezig zijn. Geen muren die van alles verbergen; er hangen alleen gordijnen voor het raam van de lerarenkamer, het kantoor van de directeur en de zorgcoördinator. Verder kan iedereen elkaar de hele dag zien. Het gebouw stimuleert samenwerking.


Levendige school
De A. Bekemaschool is een levendige school. Dat voel je als je er binnenstapt. Het is ook een school die de buitenwereld weerspiegelt. De leerlingen komen merendeels uit Duivendrecht, Diemen en Amsterdam-Zuidoost. De diversiteit draagt bij aan de levendigheid, is een vanzelfsprekendheid in een school waar iedereen door elkaar loopt, met elkaar leeft en werkt.


De school en het gebouw inspireren. Er zijn ouders die denken: was het maar zo in mijn tijd. Zo ontspannen op de trap, zo rustig op het leerplein. De kinderen kunnen hier zichzelf zijn, in het crea-lab helemaal boven, of achter de laptop aan die tafel in de hoek. Wij helpen hen optimaal te presteren. En met succes: de A. Bekemaschool scoort boven het gemiddelde.


Schoolprofiel
We hanteren bij onze instructie het effectieve directe instructiemodel (EDI), waardoor we heel nauw aansluiten bij het niveau van elk kind. In de ochtend werken de kinderen aan de basisvakken: taal, lezen en rekenen. In de middag werken we thematisch. De zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en techniek) en burgerschap, worden volledig thematisch aangeboden. Wij gebruiken hierbij IPC. 


De A. Bekemaschool is een school met een zogeheten leerstofjaarklassensysteem vanaf groep 3. De kinderen zitten met leeftijdsgenoten in een groep. Er zijn acht groepen: twee heterogene groepen 1-2 en 6 homogene groepen 3 t/m 8. We streven ernaar om de groepsgrootte te beperken tot maximaal 30 leerlingen.