Van oorsprong is de A. Bekemaschool een katholieke school opgericht door een katholiek kerkbestuur. De school maakt inmiddels onderdeel uit van het schoolbestuur ASKO in Amsterdam: Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs.

Alle kinderen en ouders zijn welkom. Dat is de kracht van onze school: we ontmoeten verschillende mensen en we leren van elkaar. We leren de kinderen respect te tonen voor elkaar en de verschillen, we leren de kinderen samen te werken en te leren. Hieruit vloeit bijvoorbeeld ons standpunt met betrekking tot de Sinterklaasviering voort: aansluitend op het Sinterklaasjournaal heeft Piet een meer neutraal feestelijk uiterlijk. Van belang is dat Piet herkenbaar blijft, maar dat de oorbellen, de rode lippen en de diepzwarte kleur achterwege blijven. We zingen zoveel mogelijk liedjes waarin Piet een respectvolle rol inneemt. Natuurlijk is er ook aandacht aan het vieren van Kerst en Pasen. Deze tradities passen bij ons.