Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de leerlingen overblijven op school. KMN Kind&Co verzorgt voor ons de overblijf. Wij zien dit niet als zomaar een loos uurtje. In de tussenschoolse opvang (TSO) kunnen kinderen niet alleen hun lunch nuttigen, ze komen er op adem, kunnen ontspannen en hebben tijd om te spelen. Ook hier dragen we kwaliteit hoog in het vaandel.

De overblijf wordt begeleid door pedagogische medewerkers, vrijwilligers en een coördinator. Het betekent dat de kinderen de tijd krijgen om rustig te eten en te drinken. Het is immers pauze! Vervolgens hebben de kinderen tijd om lekker vrij te spelen, bij voorkeur buiten. Ook biedt de TSO de mogelijkheid om mee te doen aan korte georganiseerde activiteiten. We denken hierbij aan knutselactiviteiten, sporttoernooitjes en andere (buiten) spellen, toneel en zang, schaken enz.

Wij vinden het belangrijk dat de sfeer tijdens de overblijf een veilige en plezierige sfeer is. KMN Kind&Co realiseert deze wens voor ons.

Aanmelden en doorgeven mutaties
Ouders die hun kind(eren) willen aanmelden voor de tussenschoolse opvang, kunnen hun kind(eren) van tevoren hier inschrijven.

Huisregels
​​​​Het is de bedoeling dat kinderen en medewerkers samen een leuk overblijfuurtje hebben. De middagpauze is een moment om tot rust te komen en bij te tanken (letterlijk en figuurlijk). De kinderen moeten zich ook in dit uur op school veilig en op hun gemak voelen.

Om alles in goede banen te leiden, hebben we wat basisregels opgesteld. Het is een houvast voor leerlingen, medewerkers en ouders.

  • De kinderen nemen zelf hun lunch mee. De school adviseert nadrukkelijk een gezonde lunch;
  • Om 12.00 uur pakken de kinderen hun lunch. Als de bel is gegaan, nemen de TSO-medewerkers de plaats in van de leerkracht;
  • De kinderen krijgen de tijd om te eten en te drinken, daarna kunnen ze doen aan een van de activiteiten die zijn georganiseerd door de coördinator(en);
  • Kinderen uit de onderbouw (groep 1 en 2) gaan na de lunch onder begeleiding buiten spelen;
    Kinderen die buiten hebben gespeeld worden om 12.55 uur opgehaald door de leerkrachten, die de verantwoordelijk om 13.00 uur weer overnemen;
  • ​Om 13.00 beginnen de lessen;
  • Als TSO kinderen bij andere leerlingen willen eten tussen de middag dient de ouder schriftelijk toestemming te geven;
  • De algemene regels van de school voor de ‘gewone’ schooluren gelden net zo goed voor de overblijfuren. Ze mogen door niemand worden overtreden. In het geval van fysiek of ernstig verbaal geweld zullen we altijd de ouders/verzorgers uitnodigen voor een gesprek.