Onderwijs en opvoeding gaan samen
School en ouders hebben elkaar nodig. Een goede relatie, een goed contact tussen school en ouders is noodzakelijk voor succesvol onderwijs. Wij vinden een hoge betrokkenheid van ouders heel belangrijk. Bij het leerproces van de kinderen en bij de ondersteuning van dit leerproces speelt de opvoeding van de kinderen een cruciale rol. Opvoeden en leren gaan hand in hand. Zonder een goede opvoeding kan een kind niet leren. Daarom vinden we de afstemming van de opvoeding, de ideeën van ouders hierover en de wensen van de school met betrekking tot de noodzakelijke ondersteuning bij het leren heel belangrijk. Leren lezen op school betekent helpen lezen thuis. Leren respectvol met elkaar omgaan op school betekent leren respectvol met elkaar om gaan thuis.

De kinderen en de leerkrachten zijn gebaat bij een afstemming met de ouders. We vinden de persoonlijke relatie van de leerkracht en de directie met ouders zeer belangrijk, daarom houden we aan het begin van het schooljaar een informatieavond voor alle ouders. Zo kunnen ouders kennismaken met de nieuwe leerkracht, zo kan de leerkracht kennismaken met de ouders.

Ouders hebben het recht om goed geïnformeerd te blijven over de resultaten en het welbevinden van hun kind. De informatie over de resultaten van een kind worden in rapportgesprekken of in extra oudergesprekken besproken.