​​​De oudercommissie van de A. Bekemaschool denkt mee over en is betrokken bij de uitvoering van feestelijke activiteiten en evenementen. De commissie organiseert o.a. de sportdag en de Sinterklaasviering. Ze werkt daarvoor samen met de betrokken leerkrachten. De oudercommissie bestaat niet enkel uit ouders: ook leden van het team en de directeur praten mee. De vergaderingen zijn openbaar.

Ouders die willen toetreden tot de commissie kunnen zich melden bij de voorzitter.

De huidige commissie bestaat uit:

Sandhia Radjkoemar- voorzitter
Bianca de Bruin- penningmeester
Sabriene Imming
Annemiek Scharphuis
Chantal Pals
Cynthia Blind
Michelle Anches
Saskia van de Weijer

De oudercommissie is te bereiken per reguliere post of per email, ocabekemaschool@gmail.com