​​​De oudercommissie van de A. Bekemaschool denkt mee over en is betrokken bij de uitvoering van feestelijke activiteiten en evenementen. De commissie organiseert o.a. de sportdag en de Sinterklaasviering. Ze werkt daarvoor samen met de betrokken leerkrachten. De oudercommissie bestaat niet enkel uit ouders: ook leden van het team en de directeur praten mee. De vergaderingen zijn openbaar.

Ouders die willen toetreden tot de commissie kunnen zich melden bij de voorzitter.

De huidige commissie bestaat uit:

Sandhia Radjkoemar - voorzitter 

Bianca de Bruin - penningmeester 

Chantal Pals  

Cynthia Blind 

Michelle Anches 

Saskia van de Weijer 

Marije van Weerdenburg  

Fenna van Dijk  

Julia van Schieveen  

De oudercommissie is te bereiken per reguliere post of per email, ocabekemaschool@gmail.com