Ouders die gescheiden zijn, hebben recht op informatie over hun kind. Dit is allereerst de verantwoordelijkheid van de ouders zelf. Zij kunnen elkaar informeren over de ontwikkelingen van hun kind. 

Wij willen graag dat ouders deze verantwoordelijkheid zelf ook nemen. Voor ons is een aantal zaken van belang:
-Wij willen niet betrokken worden bij een conflict tussen ouders en stellen ons
daarom altijd neutraal op
-De school verstrekt geen informatie als deze neutraliteit in het geding is.
-De school verstrekt geen informatie als het belang van het kind in het geding is.

Informatieplicht
Indien de relatie tussen ouders dermate verstoord is, dat ouders elkaar niet kunnen informeren, verwacht de school hierover geïnformeerd te worden.
Vervolgens hanteren wij een actieve informatieplicht: beide ouders zullen zowel schriftelijk (via de email) als mondeling (telefonisch) geïnformeerd worden. De informatie is voor beide ouders hetzelfde.

Oudergesprek
Indien het voor ouders niet mogelijk is om gezamenlijk een oudergesprek bij te wonen, zijn er de volgende mogelijkheden. In volgorde van belangrijkheid
-De ouders kiezen een ouder die naar het gesprek gaat, de andere ouder krijgt de
informatie (bijvoorbeeld het rapport) schriftelijk
-Bij hoge uitzondering en alleen als het qua werkbelasting mogelijk is voor de
leerkracht kunnen beide ouders apart een oudergesprek bijwonen.
-Bij belangrijke besluiten zullen beide ouders geraadpleegd worden.

Ouder zonder gezag
Een ouder zonder het wettelijk gezag ontvangt in eerste instantie de informatie van de gezaghebbende ouders. Ook kan de ouder zonder gezag de school vragen om informatie over de ontwikkeling van het kind op school. Deze informatie zal schriftelijk worden verstrekt. De ouder moet hier wel zelf om vragen.