Wennen
Daar uw kind aan de nieuwe situatie moet wennen, adviseren wij u om uw kind de eerste week alleen in de ochtend naar school te laten gaan.
De eerste weken zijn voor een kind heel intensief, zelfs als hij/zij een kinderdagverblijf gewend is. Kinderen zijn vaak moe als ze uit school komen en sommige kleuters krijgen een terugval in hun gedrag. Ze kunnen bijvoorbeeld weer in hun broek gaan plassen. In overleg met de leerkracht kunt u afspreken om uw kind een enkele keer een dag(deel) thuis te laten, als u denkt dat het goed is voor uw kind.

Buiten spelen
Er wordt dagelijks buiten gespeeld. De groepen 1-2 hebben een eigen speelplein met een zandbak en een klimrek. Ook zijn er fietsen, karren en ander speel en bewegingsmateriaal zoals klossen, banden, scheppen. We spelen het hele jaar buiten. Het is handig om kleding aan te laten trekken die tegen een stootje kan en past bij de weersomstandigheden.

Zelfredzaamheid
Om de zelfredzaamheid te stimuleren en vergemakkelijken adviseren wij u uw kind kleding en schoenen aan te laten trekken, die uw kind zelf aan en uit kan doen. Dit voorkomt ongelukjes bij de wc en draagt bij aan het vlot aan en uitkleden voor en na de gymles. Het is handig om in de weken voordat uw kind naar school gaat te oefenen met het zelf aan- en uitkleden, het open en dicht maken van jassen en schoenen.

Zindelijkheid
Wij gaan er vanuit dat, als uw kind bij ons op school start, hij/zij zindelijk is. Mocht dit om medische redenen niet het geval zijn, dan willen wij dit graag weten en kunnen we in overleg afspraken maken over hoe te handelen. In de eerste weken dat uw kind op school zit, kan een ongelukje voorkomen vanwege de nieuwe situatie of mogelijke spanning. Dit begrijpen wij natuurlijk. Het is handig om in de tas van uw kind reservekleding te stoppen tijdens de eerste weken.

Verteltassen
In de groepen 1-2 worden elke week verteltassen uitgeleend en ingenomen. De tas mag maximaal twee weken mee naar huis. Wanneer uw kind aan de beurt is om een verteltas te lenen, dan krijgt het van de leerkracht een kaartje. Het kaartje levert u in bij de verteltas uitleenouder. Hij/zij zal dan uw telefoonnummer noteren en dat de tas in uw bezit is. Het is belangrijk, dat u zelf de inhoud controleert bij ontvangst en voordat u de tas inlevert.