Een goede relatie wordt versterkt door een goede communicatie. Op de volgende manieren communiceren we met ouders en kunnen ouders met ons communiceren

Persoonlijk
Kort contact met de leerkracht bij het naar school brengen en/of ophalen
Afspraak met de leerkracht na schooltijd
Telefonisch afspraak met de leerkracht na schooltijd
E-mailcontact voor groepsinformatie van de leerkracht
Parro voor een korte vraag of mededeling (geen absentiemeldingen)

Kennismaking en resultaten
Informatieavond: aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond voor alle ouders: de leerkracht vertelt wat er in het schooljaar gaat gebeuren, wat de kinderen gaan leren en wat de ouders kunnen verwachten.
10-minutengesprek: Tweemaal per jaar hebben we avonden met deze korte gesprekken. Leerkrachten bespreken met de ouders de vorderingen van het kind.
Ouderavonden: indien er behoefte is aan een ouderavond over een speciaal onderwerp, is het mogelijk dat deze in de school georganiseerd zal worden.

Algemene informatie
Website: Op de website (www.abekemaschool.nl) staat alle informatie die ook in de schoolgids staat. Ouders kunnen hier de meeste informatie over school makkelijk vinden.
Schoolgids: op de website is een link te openen naar het pdf-bestand van de schoolgids. In de schoolgids staat in principe alle informatie die ook op de website staat
Nieuwsbrief: Verschijnt ongeveer 1x per 4 weken, in principe op vrijdag.
Hierin staat het laatste nieuws over de school en het onderwijs. Deze zal ook op de website worden geplaatst.
E-mails naar alle ouders: gedurende het schooljaar krijgen ouders via de mail informatie over actuele zaken, invalleerkrachten, bijzonderheden enz.
Facebook: de school heeft een eigen Facebookpagina waarop actuele nieuwtjes gedeeld worden met alle deelnemers.
Schoolplan: het schoolplan is het strategisch meerjarenplan van de school dat eens in de 4 jaar wordt opgesteld. Het lopende schoolplan (via tab school) omvat de periode van 2023 – 2027.
Prikborden: bij de ingangen van de school hangt diverse informatie op de prikborden. 

Bereikbaarheid
​Ouders, of in elk geval één van hen, dienen in geval van nood altijd (telefonisch) bereikbaar te zijn. Voor de zekerheid noteren we niet alleen de privénummers, maar ook een werknummer of een nummer van een persoon met wie het kind vertrouwd is. Zo is er altijd iemand bereikbaar. ​
Mocht er iets veranderen in uw telefoonnummer, emailadres of huisadres (ook als de partner elders gaat wonen), wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de administratie of op bekema.info@askoscholen.nl.

Hulp in de klas
Wij vragen ouders soms om ons te helpen in de klas. Dit kan gaan om klusjes in de klas, maar ook om het begeleiden van een groepje tijdens bijvoorbeeld een feest, sportdag, innemen en uitlenen van verteltassen, schoonmaken of een gastles geven. Naast de deur van het lokaal hangen briefjes waarop u zich kunt inschrijven, als u wilt helpen. Wij hebben alle begrip voor de volle agenda van u als werkende ouder en verwachten niet dat u altijd klaar staat.