Op de A. Bekemaschool wordt gewerkt met IPC (International Primarie Curriculum). Voor meer informatie kunt u op het kopje IPC klikken.

De zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en biologie) en Burgerschap worden volledig thematisch aangeboden. De thema’s zijn vastgelegd in een jaarplanning en omvatten alle eindtermen van de zaakvakken. De thema’s worden op unitniveau aangeboden. Dat wil zeggen dat alle kinderen uit een unit met hetzelfde thema bezig zijn. Daarnaast werkt groep 3 met de thema’s vanuit de taalmethode. Kinderen kunnen op heel veel verschillende manieren hun resultaten laten zien tijdens de thema afsluiting waarbij ouders uitgenodigd worden.