Het onderwijsconcept
Het onderwijs op de A. Bekemaschool is uniek. We bieden de kinderen de ruimte om te leren vanuit hun eigen kracht. Dat wil zeggen dat we binnen het zeer gestructureerde onderwijsaanbod kinderen, de mogelijkheid bieden om op veel verschillende manieren de leerstof te verwerken. De leerkracht is zowel docent als begeleider. De leerlingen krijgen naast gedegen instructie de juiste feedback waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen.

Ons onderwijs heeft 3 belangrijke pijlers:

  • Leerstijlen
  • Effectieve directe instructiemodel
  • Thematisch werken

Het onderwijsaanbod
Op de A. Bekemaschool ziet het onderwijsaanbod er als volgt uit. In de ochtend krijgen de kinderen de basisvakken en in het middag wordt er thematisch gewerkt.
De basisvakken zijn taal en rekenen. De zaakvakken zijn aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. Naast deze vakken krijgen de kinderen gymnastiek, sociale emotionele ontwikkeling, burgerschapskunde en cultuur. De kinderen krijgen Engels vanaf groep 5.

Voor de basisvakken gebruiken we moderne methoden en de zaakvakken hebben we geïntegreerd in het thematisch onderwijs.