De vakken
Op de A. Bekemaschool ziet het onderwijsaanbod er als volgt uit. In de ochtend krijgen de kinderen de basisvakken en in het middag wordt er thematisch gewerkt. De basisvakken zijn taal en rekenen. De zaakvakken zijn aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Naast deze vakken krijgen de kinderen gymnastiek, sociale emotionele ontwikkeling, burgerschapskunde en cultuur. De kinderen krijgen Engels vanaf groep 5.
Voor de basisvakken gebruiken we moderne methoden en de zaakvakken hebben we geïntegreerd in het thematisch onderwijs.

De methoden
De volgende methoden gebruiken we:

Taal Lijn 3 Groep 3
Taalactief Groep 4 t/m 8
Staal spelling Groep 4 t/m 8
Schrijven Handschrift Groep 3 t/m 7
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip Groep 4 t/m 8
Rekenen WIG5 Groep 3 t/m 8
Engels Join-in Groep 5 t/m 8
Taal/rekenen Kleuterplein Groep 1/2

De resultaten
Als wij denken aan goed onderwijs, denken we aan een grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en teamleden. We willen zien dat kinderen gemotiveerd zijn om naar school te komen en dat ze plezier in leren hebben.
Daarnaast vinden we een goede zorgbegeleiding en zorgstructuur zeer belangrijk. We willen de ontwikkeling van de kinderen goed volgen. We hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en van onszelf. Daarom bieden we een rijke leeromgeving, ruimte voor verschillen en boeiend onderwijs. Als team blijven we leren. Bij de resultaten van de toetsen (zowel methode gebonden als de CITO toetsen) kijken we naar de ontwikkeling van het kind. We gebruiken het signaleringsinstrument voor sociaal- emotioneel functioneren van CITO leerling in beeld om de emotionele ontwikkeling van de kinderen goed in beeld te houden.
In het school ondersteuningsprofiel (publicatie voorjaar 2024) beschrijven we uitgebreid hoe wij de zorg en begeleiding van de leerlingen vormgeven.