Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarbij het verbeteren van leren op school centraal staat. Kinderen leren het beste als ze actief zijn, plezier hebben en het juiste aangereikt krijgen. IPC (website) helpt de school en de leerkracht hierbij. Het curriculum wordt up-to-date gehouden, waarbij er steeds oog is voor de laatste stand van zaken in de wetenschap. Kinderen hebben in elke fase van hun ontwikkeling andere behoeftes. Dat vraagt om onderwijs dat daarop aansluit.

IPC-Units
Het IPC-curriculum is een digitaal curriculum dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s, die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.

Elke unit sluit aan op de ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

IPC-curriculum in de praktijk
Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunst ontwerpen leerlingen een verpakking. Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal en bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur
De units hebben een vaste structuur. Leren staat in het IPC-curriculum centraal. Elke unit wordt op een inspirerende manier geopend. De opening is bedoeld om kinderen betrokken en enthousiast te maken. Dan volgt de ‘kennisoogst’. Welke kennis is al aanwezig bij de kinderen? Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

Dan volgt een uitleg door de leraar met oog voor ‘the big picture’. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is de coach en in de buurt om waar nodig te helpen. Uiteindelijk sluiten we het thema af waarbij de leeropbrengst gevierd wordt.

Bijzonder
De vakken staan bij IPC niet meer op zichzelf, maar zijn in elkaar verstrengeld. Doordat leerlingen langer met een onderwerp aan de slag gaan in álle vakken kunnen ze de diepte in en leren ze verbanden te zien en verbindingen te maken. Leerlingen gaan zelf op onderzoek uit en leren het onderwerp vanuit verschillende kanten te benaderen. Het onderwijsprogramma is ook internationaal. Bij elk thema gaan de kinderen ‘de grens over’, wordt het onderwerp vanuit andere culturen belicht en gaan de kinderen op zoek naar overeenkomsten en verschillen met andere landen en culturen. Dat alles maakt IPC bijzonder.

Voor de allerkleinsten: IEYC
Voor de kleuters volgen we het International Early Years Curriculum (IEYC). Net als het IPC is het IEYC ontwikkeld met oog voor de laatste stand van zaken in de wetenschap. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar het lerende kleuterbrein.

Het IEYC helpt het brein van het jonge kind spelenderwijs leren. Op die manier stimuleren we optimaal de persoonlijke, emotionele en sociale ontwikkeling van het jonge kind. Een bijkomend voordeel van het IEYC is dat kinderen vertrouwd raken met de IPC-werkwijze voordat ze naar groep 3 gaan.

Assessment for Learning
Om effectief te leren en om het leren te verbeteren heb je relevante feedback nodig. Het Assessment for Learning programma helpt daarbij. Dit digitale programma hanteert een simpele filosofie: kinderen goed laten leren is onlosmakelijk verbonden met goed evalueren. Dankzij een goede evaluatie weet je welke vervolgstappen in het leerproces nodig zijn.

De IPC-units geven de leerling continue de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en begrip te oefenen, te evalueren en te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van IPC-leertaken en een effectieve feedback die past bij de verschillende leeftijdsfases van het kind. Met het Assessment for Learning worden kinderen eigenaar van hun leren. Dat wil zeggen dat leerlingen zelf input leveren en dat de leerkracht, samen met de ouder(s) en vooral samen met het kind de voortgang monitort.

Rol van ouder(s)
Een aantal IPC-scholen betrekt de ouder(s) bij de start en afsluiting van een unit. Betrokkenheid en interesse van de ouder(s) in het leren van hun kinderen is tenslotte erg belangrijk. Als ouder(s) kunt u uw kind helpen en stimuleren in het leerproces. De meest eenvoudige manier is om uw kind elke dag te vragen wat hij/zij op school geleerd heeft. Door uw kind uit te dagen om te vertellen, stimuleert u uw kind om het geleerde nóg beter en diepgaander te begrijpen. Verder is het belangrijk om uw kind te helpen om zichzelf en zijn of haar plek in de wereld te leren begrijpen. Dat kan al heel eenvoudig door gesprekken aan de ‘keukentafel’ over bijvoorbeeld de familie, waar de ingrediënten van de maaltijd vandaan komen of door op een wereldkaart op te zoeken waar de plaatsen liggen die ter sprake komen.