De leerkrachten geven instructie volgens een vast model. Dit model is gebaseerd op het EDI model en beschrijft een goede effectieve instructie in 7 stappen. Het is een leerkracht gestuurd instructiemodel dat expliciet gericht is op het behalen van resultaten. De leerkracht is leidend en niet de methode of de werkboekjes.

De leerstof wordt doelgericht aangeboden. Onder leerstof verstaan we kennis, inzichten en vaardigheden die zoveel mogelijk in een betekenisvolle context worden aangeboden. De leerkracht bepaalt de doelen, stuurt de verwerking planmatig aan, evalueert het leerproces voortdurend en geeft de juiste feedback.

Door het werken met het EDI model zijn de leerlingen actief betrokken bij de les, en de lesstof sluit aan bij wat leerlingen al weten. Leerkrachten werken met het EDI model zeer gestructureerd naar de zelfstandigheid van leerlingen. Om het EDI model goed toe te passen, werken de leerkrachten met een formulier waarmee een goede lesvoorbereiding gerealiseerd wordt.