​Om te voorkomen dat een kind vermist raakt en om goed te handelen als een kind toch vermist is, gelden de volgende regels:

1. Het is belangrijk dat wij altijd weten wanneer uw kind door een andere volwassenen opgehaald wordt. U moet de school/ de leerkracht hierover altijd informeren. Wij geven uw kind niet zo maar mee.

2. Indien er een noodsituatie is en uw kind wordt opgehaald door een (onbekende) ander, zullen we dit altijd verifiëren bij u of bij een betrokken instantie. Ook vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs en adresgegevens van degene die het kind komt halen.

3. Bij vermissing hanteren wij intern een protocol. Dit protocol geeft ons richtlijnen hoe te handelen bij vermissing onder schooltijd of vlak na schooltijd.

4. Om goed en snel te kunnen handelen, is het belangrijk dat uw persoonlijke gegevens altijd actueel zijn. Geef veranderingen van adres, telefoonnummer, contactgegevens, gezagsgegevens zo snel mogelijk door aan de administratie.