schooltijden

Op tijd komen
We willen graag dat alle kinderen op tijd op school zijn, zodat we ook meteen kunnen beginnen. Daarom verzoeken wij u hier aandacht aan te besteden. De schooldeuren gaan om 8.20 uur open en de schooldag start om 8.30 uur. Dit betekent dat de kinderen dan in de basecamp zijn en het onderwijs kan starten. De kinderen weten dat Binnen is beginnen de regel is. Om 8.30 uur start de schooldag echt en wij verwachten dat u dan de school verlaat. De leerkracht zal u hierop ook wijzen.

• Leerlingen van groep 1 en 2 mag u naar de basecamp brengen. Op maandag en vrijdag mag u
samen met uw kind in de basecamp en ligt daar een activiteit klaar om samen met uw kind te
kunnen doen.
• Leerlingen van groep 3 en 4 kunt u tot de herfstvakantie naar de basecamp brengen. Vanaf de
herfstvakantie neemt u afscheid bij de tussendeuren in de gang.
• Leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan zelfstandig naar hun basecamp. Ouders nemen afscheid van hun
kind bij de buitendeur.
• Ouders worden door de groepsleerkracht een aantal keren per jaar uitgenodigd bij de start of de
afsluiting van een thema.

Gesprekken met andere ouders kunnen plaatsvinden op het schoolplein in plaats van op het leerplein. Kinderen die om 8.30 uur, na de bel niet in de basecamp zijn, zijn te laat en deze absentie wordt bijgehouden in het leerlingenvolgsysteem. Bij het oudergesprek of het rapportgesprek krijgt u een overzicht van het aantal keren dat uw kind te laat op school is gekomen. Indien een kind veelvuldig te laat komt, is dit voor ons een signaal van zorg en wij nemen dan eerder contact met u op.

Start van de middag
De school start weer om 13.00 uur. De kinderen die niet aan de overblijf deelnemen, kunnen vanaf 12.55 uur gebracht worden naar de basecamp. Eerder is niet mogelijk omdat dan de overblijf krachten nog aan het werk zijn. De leerkrachten starten om
13.00 uur weer met hun programma.

Brengen en halen
De school adviseert ouders/verzorgers nadrukkelijk alleen met de auto naar school te komen als dat echt niet anders kan. De ruimte om te parkeren of zelfs even te stoppen in de buurt van de school is uiterst beperkt.

Fietsenstalling
De school heeft een fietsenstalling voor een beperkt aantal fietsen. Indien u op loopafstand van de school woont, vragen wij u uw kind te voet naar school te laten gaan. Dit voorkomt dat fietsen buiten de fietsenstalling geplaatst moeten worden en een gevaar opleveren tijdens het buitenspelen. Voor beschadiging of diefstal kan de school niet aansprakelijk gesteld worden.
Komt uw kind op de fiets, dan wijzen wij u erop dat op het schoolplein niet gefietst mag worden. De fietsen moeten in de rekken geplaatst worden.

Een schone school
We willen graag dat alle kinderen binnenschoenen dragen en ook dat alle volwassenen de sloffen gebruiken. Zo houden we de school schoon en kunnen we de vloeren ook als leerplein gebruiken. Zorg dat de binnenschoenen dichte schoenen zijn, die vastgemaakt kunnen worden (gymschoenen in plaats van slippers). Dit is veiliger en zo kunnen de schoenen ook gebruikt worden bij gym als een kind de kleding is vergeten. De schoenen blijven op school, voor de kleuters is dat in de basecamp.

Jassen, schoenen, eten en drinken
Op de kapstokken staan de nummers die overeenkomen met de namen van de kinderen. In de gang staan bakken om de tassen met eten en drinken in te doen. We eten allemaal groente of fruit in de ochtend. Graag bekers, broodtrommels e.d. voorzien van naam.

Start van de dag
Als kinderen het lokaal ingaan, begroeten ze de leerkracht met een hand. De leerkrachten vinden het belangrijk om bij binnenkomst alle aandacht voor de kinderen te hebben. Heeft u een korte mededeling bijvoorbeeld over een speelafspraak na school, dan kunt u dit aan de leerkracht melden. Wilt u langer praten, bijvoorbeeld over hoe het gaat met uw kind in de klas, maak dan een afspraak met de leerkracht.
De lessen starten om 8.30 uur.
Op maandag en vrijdagochtend mogen ouders van de kleuters tot 8.45 uur in de klas blijven. Op maandag kunt u dan een spelletje spelen en op vrijdagochtend een boek lezen met uw kind.

Afspraken binnen de school
Leerkrachten werken met de volgende afspraken en leren de kinderen zich te houden aan deze afspraken:

Uitgangspunt zijn de 2 basisafspraken:
Binnen is beginnen
En
Ik leer en laat anderen leren.

Algemeen
• Het materiaal op het leerplein heeft een vaste plek en wordt opgeruimd na gebruik.
• Op het leerplein gebruiken de kinderen een rustige stem.
• Leerlingen mogen alleen in het magazijn na afspraak met leerkracht.
• Kinderen lopen rustig op de trap langs de leuning.
• Een kind mag alleen op de trap werken na toestemming van de leerkracht.
• Na gebruik van de trap, legt een kind de kussens terug.
• Alle leerkrachten spreken alle leerlingen aan op hun gedrag.
• Een kind is stil op de trap en bij de kapstok.
• Elk kind gebruikt bij de kapstok zijn eigen nummer.
• Een kind gaat met binnenschoenen aan de trap op en af.
• De leerkracht heeft een voorbeeldfunctie bij het naleven van de afspraken en sturen en controleren kinderen op het houden aan de afspraken.
• De groepen hebben een vaste plek op het plein om 15.00 uur.
• Leerlingen mogen alleen materiaal mee naar school nemen dat past bij het thema.

Leerplein
• Elke unit maakt jaarlijks afspraken over gebruik van de stilteruimte en de werkplekken op het leerplein en stemt dit af met de andere unit.
• Leerlingen werken in principe op het leerplein bij hun eigen basecamp.
• Bij Unit Polaris en Luna geeft het aantal stoelen per tafel, het aantal werkplekken aan.

Buitenspelen
Alleen bij heel slecht weer bespreken de leerkrachten of buitenspelen al dan niet mogelijk is. Anders spelen de kinderen elke dag buiten. We gebruiken hierbij de volgende afspraken:

Terra:
• Er spelen maximaal twee groepen tegelijk buiten.
• Touwen worden alleen gebruikt voor springtouwen.
• De bakken waar materiaal in zit, worden niet gebruikt om mee te spelen.
• Al het speelgoed blijft beneden

Luna:

• Speelt buiten van 10.15 uur tot 10.30 uur

Polaris:

• Speelt buiten van 10.30 uur tot 10.45 uur
• Er is een rooster voor het gebruik van het voetbalveld

Toiletgebruik
• Leerkrachten spreken regelmatig met de leerlingen over correct toiletgebruik.
• Tijdens instructie geen toiletgebruik.
• Per groep één jongen en één meisje tegelijk naar het toilet.
• Na het toiletgebruik wassen kinderen hun handen.
• Op het leerplein boven wassen kinderen hun handen bij de keuken.
• Het toiletpapier ligt in de basecamp.