Mobiele telefoons mogen door de kinderen mee naar school worden genomen, maar mogen alleen gebruikt worden als de leerkracht daar toestemming voor heeft gegeven. Mocht een leerling zich niet houden aan deze afspraak, dan wordt de telefoon ingenomen en kan het kind deze aan het eind van de dag weer komen ophalen. De school kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/ of diefstal van de telefoons, behalve als de school de telefoon heeft ingenomen.