Soms heeft een kind medicijnen nodig of is het nodig dat er medische handelingen worden verricht onder schooltijd.

Ons uitgangspunt is dat wij geen medicijnen verstrekken en dat wij geen medische handelingen verrichten. Wij zijn daartoe niet opgeleid en niet bevoegd. Onze uitleg hierover staat in het pdfmedicijnprotocol, dat door ons schoolbestuur is vastgesteld.