​​​Indien u een klacht heeft over een voorval op de school, neemt u in eerste instantie contact op met de leerkracht van uw kind. De leerkracht lost samen met u het probleem op. 

Indien u vindt dat uw klacht onvoldoende is gehoord, kunt u contact opnemen met de directeur.
Hij bespreekt samen met u de klacht en de gewenste oplossingen.

Indien de klacht zeer ernstig is en niet met de directeur besproken kan worden, kunt u op school contact leggen met de contactpersoon (juf Roxanne), of bij het schoolbestuur contact leggen met de vertrouwenspersoon van de ASKO.

De laatste mogelijkheid is dat u een klacht indient bij de geschillencommissie.

Bovenstaande staat beschreven in de pdfklachtenprocedure van ons schoolbestuur ASKO.