​Het gymrooster voor schooljaar 2023-2024 is als volgt:

Maandag

08.30: groep 3
09.20: groep 4
10.10: groep 5
11.00: groep 6
13.10: groep 7
14.00: groep 8


Dinsdag

08.45: groep 1-2a in de kleuterzaal school
10.15: groep 1-2b in de kleuterzaal school

Donderdag

08.30: groep 2A en 2B
09.20: groep 4
10.10: groep 5
11.00: groep 6
13.10: groep 7
14.00: groep 8


Vrijdag
08.45: groep 2a in de kleuterzaal school
09.30: groep 2b in de kleuterzaal school
10.45: groep 1a in de kleuterzaal school
11.15: groep 1b in de kleuterzaal school
14.00: groep 3

De gymzaal in het Dorpshuis is 8.20 open.

Gymles en gymrooster
Alle kinderen van de A. Bekemaschool hebben 2 keer in de week 50 minuten gymles. Deze lessen worden verzorgd door een bevoegde vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Op dinsdag en vrijdag krijgen de kinderen uit de groepen 1 gymles in het speellokaal. Dit is in de school. Groep 2 krijgt dinsdag gymles in de kleuterzaal (school) en op donderdag in het Dorpshuis. Op maandag, donderdag en vrijdagmiddag krijgen de kinderen van groep 3 t/m groep 8 gymles in de gymzaal van het Dorpshuis. Wilt u uw kind een gymtas meegeven met daarin gymkleding en gymschoenen en alles voorzien van naam?

Alle kinderen nemen in principe deel aan de gymles, mits ze medisch geschikt zijn. Bewegen is belangrijk en gezond. Indien een kind om medische redenen niet kan meedoen met de gymles, vragen wij u om een briefje van de dokter, waarin dit vermeld staat. Als kinderen hun gymkleding niet op orde hebben of niet mee hebben genomen, kan uw kind helaas niet deelnemen aan de gymles. Het is in het belang van eenieder dat uw kind op een veilige en verantwoordde ​verantwoorde manier kan deelnemen aan de gymles. Uw kind zal in het geval van niet deelnemen aan de gymles, plaatsnemen op de tribune. Daar zorgt de groepsleerkracht voor de invulling van de tijd.
Waar dit mogelijk is, zal meester Mitchell studenten van de ALO-opleiding of het Cios in Amsterdam begeleiden.

Zo hebben we het georganiseerd in de gymzaal:
• Leerlingen blijven na het omkleden in de kleedkamer. Voor de les haalt de gymleerkracht ze op uit de kleedkamer. Na de les haalt de leerkracht ze uit de kleedkamer om mee te nemen naar school.
• De groepsleerkracht is tijdens de gymles van zijn of haar groep aanwezig bij de gymles en mobiel bereikbaar ​voor de school. De gymleerkracht is altijd mobiel bereikbaar ​voor de school.
• De groepsleerkrachten brengen de eigen groep naar de gymzaal. Na de gymles nemen ze de groep weer mee naar school.
• Geblesseerde kinderen worden door de groepsleerkracht opgevangen.