​​​Het is belangrijk dat iedereen, leerkrachten, begeleiders, leerlingen en ouders, weet wat er moet gebeuren als er zich een calamiteit voordoet. De A. Bekemaschool heeft een pdfcalamiteitenplan ontwikkeld. Twee keer per jaar wordt een ontruimingsoefening gehouden. Het plan is ook leidend tijdens de overblijf, de na- schoolse opvang en de na- schoolse activiteiten.