• Nieuws

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hierbij de zevende nieuwsbrief van dit schooljaar.
Hierin leest u over de volgende onderwerpen:

Vakantierooster
Wie staat voor de groep in het nieuwe schooljaar?
Afname Leerling Volg Systeem cito juni
Studiedag vrijdag 25 juni
Nieuwe rekenmethode volgend schooljaar
Nationaal Programma Onderwijs

Beste ouder(s), verzorger(s),
Eindelijk schijnt de zon en kunnen we genieten van heerlijk zomerweer. Eindelijk kunnen de ‘dikke
jassen’ in de kast! En nu maar hopen dat dit weer een opmaat is richting de zomer…
Het is fijn te constateren dat er eindelijk, ten positieve, een kentering is wat betreft de corona
besmettingen en de maatregelen die hiermee verband houden. We zien nu om ons heen dat er steeds meer kan en mag. Eindelijk weer even een terrasje kunnen pakken, en eindelijk weer op bezoek kunnen bij opa en/of oma. En wat zou het fijn zijn dat er ook binnen de school weer meer zou kunnen…
Voorlopig is echter nog voorzichtigheid geboden en geven ook nog steeds de bestaande protocollen
aan dat de leerlingen van groepen 7 en 8 een mondkapje moeten dragen, dat de groepen nog niet
mogen mengen, dat ouders nog buiten het schoolterrein moeten blijven enz.

Voor de kinderen is wat eerst wat onwennig was (in rijen naar binnen, handen wassen, mondkapje op) inmiddels heel gewoon geworden. Heel soms stellen zij nog vragen over het waarom van een bepaalde maatregel? En dat is natuurlijk prima, want dat geeft ons de kans om een en ander toe te lichten.

Laten we hopen dat na de zomervakantie wanneer de school weer opengaat, er weer meer stappen zijn gezet richting een open samenleving waarin we ook u weer in de school kunnen ontvangen.
Maar voor nu moeten we nog even pas op de plaats maken. Voorzichtigheid is nog geboden.

Alvast een fijn weekend!

Vakantierooster 2021/2022
Hieronder leest u de data van de schoolvakanties en andere dagen waarop de school is gesloten in het
schooljaar 2021/2022. Voor in de agenda!

Schoolvakanties
Herfstvakantie                18-10/22-10-21
Kerstvakantie                  27-12/07-01-22
Voorjaarsvakantie          21-02/25-02-22
Paasweekeind                  15-04/18-04-22
Koningsdag                      27-04-22
Meivakantie (incl.27-4) 25-04/06-05-22
Hemelvaart                      26-05/27-05-22
Pinksteren                        06-06-22 (maandag)
Zomervakantie                15-07/26-08-22

Wilt u onderstaande data ook in uw agenda zetten? Op deze dagen is de school gesloten in verband
met studiedagen van het team. Via de Nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de inhoud van de
studiedagen.

Vrijdag 17 september 2021
Maandag 25 oktober 2021
Dinsdag 26 oktober 2021
Donderdag 3 februari 2022
Donderdag 14 april 2022
Woensdag 25 mei 2022
Vrijdag 24 juni 2022

Wie staat voor de groep in het nieuwe schooljaar?
Binnenkort wordt u geïnformeerd over de personele invulling van de groepen van het nieuwe
schooljaar. Dit zal plaatsvinden in de week van 21 juni. Dus nog even geduld, we houden u nog even in spanning. Zorgvuldigheid voor alles. Op donderdag 8 juli (de laatste schooldag) ‘draaien de groepen door’. De kinderen maken dan kennis met hun nieuwe juf of meester. Uiteraard worden de leerlingen nog dit schooljaar 'overgedragen' aan de nieuwe juf of meester. Dit vindt plaats in de laatste schoolweek.

Afname Leerling Volg Systeem cito juni
In juni worden de toetsen van het LVS (leerlingvolgsysteem) van Cito afgenomen. We toetsen om de
ontwikkeling van uw kind te volgen om daarmee het onderwijs zo optimaal mogelijk te kunnen
afstemmen op uw kind. Hoe heeft uw kind zich de afgelopen tijd ontwikkeld? Wat is er nodig in ons
onderwijsaanbod. Moet er worden aangepast?

Studiedag vrijdag 25 juni
Deze studiedag op 25 juni gaat door. De onderwerpen zijn: evaluatie schooljaar 2020-2021, analyse
Cito-resultaten, groepsplannen, voorbereiding rapporten.

Nieuwe rekenmethode volgend schooljaar
Onze rekenmethode Wiswijs is verouderd. Dit jaar is het leerteam Rekenen voortvarend aan de slag
gegaan om samen met het team de best passende rekenmethode voor de school te vinden.
Het is Wereld in Getallen 5 geworden. De doorslag heeft gegeven dat Wereld in getallen:

· differentieert op drie niveaus,
· er is doorlopend aandacht voor automatiseren
· elke instructie heeft maar één doel.
· De methode kan zowel op papier met ondersteunende software als volledig digitaal ingezet worden.

Nationaal Programma Onderwijs
Wellicht heeft u via de media meegekregen dat het kabinet 8,5 miljard euro heeft toegezegd. Dit
vanuit de verwachting dat veel kinderen een onderwijsachterstand hebben opgelopen tijdens de
schoolsluitingen. Er is een discussie gaande over het woord ‘achterstand’. Ik ben zelf meer een
voorstander van het woord ‘vertraging’, immers iedereen heeft te maken met de coronapandemie.

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd hoe onze leerlingen scoren op de toetsen, of er groei op individueel
niveau is te zien, of niet. En wat dit betekent voor ons onderwijs op de A. Bekemaschool. De komende
periode wordt nagedacht over de te nemen stappen. Welke kwaliteitsimpuls willen wij geven?
Uiteraard zal de medezeggenschapsraad hierbij worden betrokken.

Ik houd u op de hoogte!