gevraagd verteltasouders, nieuwe gezichten, corona, studiedagen 19 en 20 oktober jl

 Beste ouder(s), verzorger(s), beste lezer,

Hierbij de derde Nieuwsbrief van dit schooljaar.

In deze Nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:

- Verteltasouders gevraagd

- Nieuwe gezichten

- Corona

- Studiedagen 19 en 20 oktober jl. (o.a. visie)

Verteltasouders gevraagd voor in de toekomst als ouders weer in de school mogen komen.

Nu we nog maar twee verteltasouders hebben waarvan er één binnenkort gaat verhuizen zijn we nú al op zoek naar ouders die eventueel belangstelling hebben om ons te komen versterken.

 

Kom jij ons helpen met de leukste activiteit van school? We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die op vrijdagochtend willen helpen met de verteltassen. Door de Corona-maatregelen konden we vanaf maart geen verteltassen meer uitlenen. Een grote groep ouders weet dus nog niet wat dit precies is.

Wat is een verteltas?

Een verteltas is een grote tas met daarin een prentenboek met een eigen thema. De verteltassen zijn ontwikkeld om de taalontwikkeling bij jonge kinderen te stimuleren. Zo hebben we tassen over school, zwemmen, dieren, ruimte, feesten, etc. In elke tas zit een prentenboek en een of meerdere informatieboeken. Ook vind je in elke tas een aantal leuke spelletjes, kleurplaten, knuffels, speelgoed of verkleedkleren. De kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen om de beurt een tas uitzoeken en die twee weken mee naar huis nemen.

Wat verwachten we van jou?

We zijn op zoek naar een aantal verteltasouders die op vrijdagochtend een half uurtje kunnen helpen. Eerst worden de tassen twee weken achter elkaar uitgeleend. In de twee weken daarna worden de tassen teruggebracht en moeten ze gecontroleerd worden.

Waarom is het zo leuk?

Wie houdt er nou niet van boeken en blije kinderen? Je doet niet alleen iets belangrijks voor de school en voor onze kinderen, maar het is ook super leuk om de kinderen, de ouders en de school zo beter te leren kennen. Natuurlijk is het daarnaast ook gewoon heel gezellig.

Wil je hier meer over weten of weet je nu al dat je mee doet? Meld je dan aan via de leerkracht van je kind en we nodigen je binnenkort uit voor een online bijeenkomst waarin we je alvast bijpraten zodat we er klaar voor zijn zodra we weer kunnen starten.

 

Voor meer informatie kun je terecht bij

Neeltje, moeder Niels gr. 4 en Koen gr. 1/2C

Vanessa, moeder Tyler gr. 4

Laura Zwaan-Villanueva leerkracht gr. 1/2A op woe/do/vrij

Afbeelding verteltas 

Nieuwe gezichten

Vervangende conciërge

Helaas is onze vaste conciërge meester Delano tijdelijk uitgevallen.

We hopen dat hij snel weer op de been is. Tot die tijd valt 'meester Marcel' voor Delano in. Misschien heeft uw kind thuis al over hem gesproken. Hij werkt op maandag-woensdag- en vrijdagochtend. Dus wanneer u de school op dat moment belt, kan het zijn dat u Marcel aan lijn krijgt. We wensen Marcel een fijne tijd op de A. Bekemaschool! Hieronder stelt hij zich aan u voor.

BeMarcelste ouders,

De komende tijd zal ik op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend aanwezig zijn als 'invalconciërge'. Ik heb deze periode de tijd om mijn handen uit de mouwen te steken, zodat de collega's /juffen en meesters hun aandacht zoveel mogelijk op het onderwijs en uw kinderen kunnen richten.

Ik ben 51 jaar, woon in de Watergraafsmeer en ben vader van drie kinderen in de middelbare schoolleeftijd; zij hebben vroeger ook op een ASKO school gezeten.

Tot nu toe heb ik vooral in de sport gewerkt - waarbij ik ook nog even op een hogeschool lessen sportmanagement heb gegeven – en heb veel affiniteit met het onderwijs; het basisonderwijs vind ik een inspirerende omgeving.

Mijn eerste kennismaking met deze school is prettig verlopen. In deze rare coronatijd zal ik met u vooral op enige afstand contact hebben. Ik reken op een plezierige samenwerking.

Hartelijke groet,

'meester' Marcel

Juf Jeamy

Afgelopen woensdag is juf Jeamy gestart als vervangster van juf Floor. Juf Floor is op dit moment met zwangerschapsverlof. Hieronder stelt Jeamy zich aan u voor.'

Hoi Jeamyallemaal,

Ik ben Jeamy Rashina Nanhay Khan

Ik ben na wat invalswerk op wat scholen begonnen als invaljuf op de A. Bekemaschool in groep 1/2C op woensdag, donderdag en vrijdag, waar ik zelf ook heel veel zin in heb.

Lesgeven is mijn passie en spelend leren is mijn uitgangspunt voor kleuters. Daarom spreekt het werken bij de A. Bekemaschool mij aan.

Door het spelend leren komen kinderen tot inzicht en begrip. Al doende ontdekken onze kinderen.

Natuurlijk dient dat verantwoord en veilig te verlopen. Daar ben ik voorstander van. Geen kind uit het oog verliezen. Ieder kind de nodige zorg en aandacht geven.

Dat kan ik bereiken door een goede verstandhouding en samenwerking met mijn collega's en ouders.

Bij voorbaat hartelijk dank aan jullie voor de ondersteuning van mij in deze,

zodat we samen kunnen groeien en bloeien samen met de kinderen.

Corona

Inmiddels zitten 'we' middenin de 'tweede golf. Je kunt de radio of tv niet aanzetten en het gaat erover. En dat is logisch gelet op de oplopende aantallen besmettingen. In de school is het uiteraard ook onderwerp van gesprek; alle medewerkers houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar, er wordt in elke ruimte geventileerd, de teamleden verlaten de school liefst direct na schooltijd, in de teamkamer zijn maximaal vier personen aanwezig. Kortom; we proberen ons zo goed mogelijk aan de regels te houden. We zien dat onze ouders dit meestal ook doen. De meesten verlaten de omgeving rond de school na het brengen van hun jonge kinderen weer snel. Hierbij nogmaals een oproep aan iedereen om dit snel te doen. Zo beperken we samen de risico's op besmetting. Soms zijn collega's afwezig, maar gelukkig is het tot op heden nog gelukt om vervangers te vinden. Met uitzondering hoefde een groep te worden verdeeld over de andere groepen. We hopen uiteraard dat het bij deze uitzonderingen blijft. Daarbij is het zo dat niet alleen het coronavirus nog steeds door het land gaat, maar dat er ook nog steeds sprake is van een helaas oplopend tekort aan leerkrachten.

Het is denkbaar dat er een situatie ontstaat waarin een groep na een aantal keren verdeeld te zijn, niet meer wordt verdeeld, maar helaas een dag geen onderwijs krijgt en thuis is. Uiteraard worden ouders hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het gebeuren dat medewerkers positief worden getest op Corona. In dat geval zijn zij uiteraard afwezig en worden ouders in samenspraak met de GGD geïnformeerd. Binnen de school wordt nagedacht over noodscenario's hoe te handelen in voorkomende situaties. Ook de Medezeggenschapsraad wordt hierbij betrokken.

Binnenkort zult u hier nader over worden geïnformeerd.

Studiedagen 19 en 20 oktober

Op maandag 19 en dinsdag 20 oktober zijn er studiedagen geweest.

De eerste dag stond de evaluatie van de visie van de school op het programma; de tweede dag was met name praktisch ingevuld: o.a. het voorbereiden van de aanstaande oudergesprekken, het voorbereiden van de Pre- adviezen (voortgezet onderwijs) leerlingen groep 7.

Wat betreft de evaluatie van de visie van de school willen wij uiteraard ook onze ouders hierbij betrekken.

Allereerst de bestaande visie:

Visie

In ons onderwijsconcept bieden we kinderen de ruimte om te leren vanuit hun eigen kracht. Ons leerstijlenmodel biedt ons de mogelijkheid om met een brede blik naar de kinderen te kijken en om in onze instructie en begeleiding goed te differentiëren. Op deze manier kunnen we de ontwikkeling van elk kind goed zien en begeleiden. Op deze manier bieden we de kinderen ruimte om te leren op de manier die het beste voor hen is.

Ons schoolgebouw biedt kinderen alle ruimte om te leren en te werken: in de basecamp krijgen ze instructie en op het leerplein verwerken de kinderen de leerstof. De ruimtelijke indeling van het gebouw en het lichte karakter weerspiegelen onze visie.

Tijdens de 'visie-dag' heeft het team aan de hand van stellingen de bestaande visie geëvalueerd.

Elke zich serieus nemende school zet de visie op regelmatige tijden als het ware op de agenda. Doen we de dingen die passen bij de huidige visie en andersom; past de visie bij de dingen die we doen?

Een goede doorleefde visie is als een rots in de branding, als het ware een vuurtoren aan de kust; deze geeft richting aan ons handelen. Hoe richten wij ons onderwijs in? En hoe willen wij dat doen? Wat is passend? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe bestendig is de huidige visie gelet op wat van onze leerlingen in de toekomst (de '21e eeuw') wordt verwacht? Of moeten we bijsturen, aanpassen of wijzigen. Wat vraagt dit van ons als professionals? Kortom, genoeg gespreksstof!

Het is een vanzelfsprekendheid dat wij onze ouders betrekken bij dit 'visie-traject'. Tijdens de 'visie-dag' heeft het team aan de hand van stellingen de bestaande visie geëvalueerd. Eenzelfde insteek is gekozen om onze ouders bij dit heel belangrijke en uitdagende proces te betrekken. Ook aan de ouders willen we stellingen voorleggen aan de hand waarvan zij met elkaar in gesprek gaan. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de huidige onderwijspraktijk. Hoe ervaart u deze? Deze voor ons waardevolle en essentiële input wordt gebruikt bij de evaluatie van de bestaande visie.

Hierbij de oproep om op woensdag 6 januari deel te nemen aan deze sessie(s). Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Het exacte tijdstip volgt op korte termijn.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt het aantal bijeenkomsten op deze dag bepaald. We hopen natuurlijk op vele aanmeldingen!