• Nieuws

Beste ouder(s), verzorger(s),

Het schooljaar is gestart! Nu alweer bijna twee weken geleden zijn de deuren van de school weer opengegaan. Het was weer een fijn weerzien op de pleinen en in de school. Fijn dat er zoveel ouders present waren, al was het nog steeds achter de hekken. We hopen dat u een fijne vakantie hebt genoten, waar dan ook.
Samen met u en de leerlingen gaan we dit jaar weer aan de slag en hopen wij op een fijne samenwerking met u als ouders.

Ook bij de start van dit schooljaar ontkomen we er in deze eerste Nieuwsbrief niet aan stil te staan bij de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, in het bijzonder de gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school en wat een en ander voor u als ouders betekent. Alhoewel steeds meer mensen gevaccineerd zijn, is het virus nog steeds onder ons en blijft waakzaamheid geboden. Wanneer er nieuwe informatie is, wordt u vanzelfsprekend geïnformeerd.
We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en het bestuur van ASKO.

In deze Nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:
Informatiemiddag- en avond
Brengen en ... halen
Leesbevordering
Verkeerssituatie rond de school en veiligheid

 

Informatiemiddag- en avond

In de eerste schoolweek bent u geïnformeerd over de informatiemiddag- en avond. Op donderdag 2 september is een aparte uitnodiging gestuurd, maar toch ook in deze Nieuwsbrief graag uw aandacht voor dit belangrijke moment in dit schooljaar.
Helaas geven de richtlijnen aan dat er nog geen grote groepen ouders in de school kunnen worden ontvangen. De nu nog geldende 1,5 meter afstand tussen volwassenen kan in de ruimte van een basecamp niet worden gegarandeerd. Om die reden is ervoor gekozen u door middel van een livestream te informeren. U wordt hiervoor uitgenodigd door de eigen leerkracht.
Er zijn twee livestreams: 1e van 18.30-19.00 uur en een 2e van 19.00-19.30 uur. Tijdens deze momenten informeren de leerkrachten u over belangrijke zaken met betrekking tot dit schooljaar en wordt u uiteraard in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.


Natuurlijk zoeken wij naar mogelijkheden om toch ‘live’ met u in contact te komen, uiteraard conform de richtlijnen. Om die reden wordt op dezelfde dag van 15.30 tot 16.30 uur een informatiemiddag gehouden op beide pleinen. De leerkrachten en intern begeleider staan op de eigen pleinen (groepen 1-2 t/m 4 onderbouwplein, groepen 5 t/m 8 bovenbouwplein) met ieder een tafel met allerlei informatie, bv. methodes. U kunt vragen stellen en kunt (nog steeds op 1,5 meter afstand) ook elkaar ontmoeten. Op deze manier is er toch de mogelijkheid tot een ‘live’- contact. Natuurlijk onder het genot van koffie of thee.


De start is gezamenlijk op het bovenbouwplein. Graag neem ik dan even het woord om u kort toe te spreken en te informeren over de plannen van dit schooljaar. Daarna lopen de ouders van de jongste kinderen buitenom naar het plein van de onderbouw.


Ook de Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad zijn deze middag vertegenwoordigd. Ook bij hen kunt u terecht voor vragen of informatie.


U wordt ook via Parro uitgenodigd voor de middag en de avond.


Deze middag en avond hebben een algemeen informatief karakter. Ouders die individuele vragen over hun eigen kind(eren) hebben kunnen hiervoor een aparte afspraak maken op een ander moment met de leerkracht.


Het is gebruikelijk dat de directeur van de school op deze avond de ouders informeert over de ontwikkelingen en plannen voor het nieuwe schooljaar. Ik zal dit doen bij de start van de middag. Op hoofdlijnen informeer ik u over de belangrijkste ontwikkelingen.

U leest het; wij doen al het mogelijke om bij de start van het schooljaar er samen met u het beste van te maken. Tot ziens op 7 september!

 

Brengen en…halen
Het is weer even wennen om elke dag de (jongere) kinderen te brengen en te halen. Gelukkig went dit snel. Het kan voorkomen dat u om een bepaalde reden niet in staat bent uw (jonge) kind(eren) na schooltijd op te halen en met een andere persoon afspraken heeft gemaakt. Hierbij het verzoek dit tijdig te melden bij de leerkracht of juffrouw Pien.
Kinderen worden niet meegegeven aan een voor ons vreemde persoon. Het is echt belangrijk dat de ouder(s) van het betreffende kind zelf contact opnemen. Strikt genomen zijn ouders verantwoordelijk na schooltijd. Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat leerlingen niet aan voor ons onbekenden worden meegegeven.

 

Leesbevordering

Beste ouders/verzorgers,
Als de leescoördinator van de A. Bekemaschool vind ik het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan leesbevordering. De OBA biedt hiervoor zeer goede programma’s. Dit schooljaar heb ik voor alle groepen meerdere activiteiten rondom leesbevordering georganiseerd.


Komende maand doen de groepen 6/7/8 mee aan De Schoolschrijver-maand. Gedurende het maandprogramma doen ze iedere week een les rondom creatief schrijven en lezen. De kinderen krijgen schrijf- en leestips van bekende kinderboekenschrijvers en werken toe naar een eigen verhaal. In het overzicht hieronder lees je welke schrijvers er voorbijkomen in groep 6 en in de groepen7/8.

groep 6:

 schoolschrijver groep 6

 

groep 7/8:

 schoolschrijver groep 7 8

 

Met vriendelijke groeten,
Laura Benningshof

Verkeerssituatie rond de school en veiligheid
Speciale aandacht voor de verkeerssituatie rond en op weg naar school en in het bijzonder de veiligheid. We zien dat er sprake is van een beperkte ruimte. Dit vraagt van alle gebruikers aanpassen en geven en nemen. Meestal gaat het goed, soms zijn er spanningen. En helaas ook incidenten. Wanneer dit gebeurt en u bent hierbij betrokken is het fijn wanneer u de school informeert. Dit wordt besproken met de Medezeggenschapsraad. Belangrijk is dat wanneer u helaas betrokken bent bij een incident u dit zelf meldt bij de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de inrichting van de ruimte in de wijk.

 

Tenslotte wens ik u namens het team een fijn en gezond schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,

 

P. (Paul) Arends