• Nieuws

Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze zesde Nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:

Zo maar een schooldag
Een bericht van juf Clemeyns: de Flexgroep
Ouderbijdrage
Vragen of suggesties?

Zo maar een schooldag
Het zal u niet zijn ontgaan, corona gaat nog steeds door het land. Helaas. En dan al die informatie hierover…maar hoe verloopt een gemiddelde schooldag en welke ontwikkelingen zijn er?
Momenteel heeft u hier wellicht wat minder zicht op, immers u kunt de school niet in. Daarom deze tekst.

Het team van de Bekema maakt er met veel enthousiasme en plezier elke dag weer het beste van.
Zo maar een willekeurige dag…om u een indruk te geven.

In de ochtend druppelen de teamleden één voor één binnen, de meesten ruim voor acht uur, want iedereen wil op tijd om acht uur paraat staan voor de briefing…vanachter een scherm.
De onderlinge sfeer is prima!
Natuurlijk zijn er ook uitdagende momenten, bijvoorbeeld als een collega ziek is. Zeker als je leest dat volgens de Algemene Vereniging van Schoolleiders inmiddels ongeveer 25% van alle leerkrachten thuis zit ten gevolge van corona.
Ook wij hebben hiermee te maken. Zo zijn de groepen 4, 5, 6 en 7 een week thuis geweest vanwege corona en was en er geen invaller te vinden. Maar gelukkig zijn alle groepen weer aanwezig en krijgen ze les van hun vertrouwde leerkracht.

In de school hangt een fijne sfeer onder zowel de leerkrachten als tussen de leerlingen onderling. Kleine akkefietjes worden meestal ter plekke opgelost. Er wordt op de leerpleinen en in de basecamps hard gewerkt, samengewerkt, lesgegeven en geholpen.

In de middag, na schooltijd heeft het leerteam visie ontwikkeling een overleg met een adviseur van een methode thematisch werken: GO! Binnenkort start het team met een periode van uitproberen. Daarna is er een periode van uitproberen van een andere methode: IPC. Het team is enthousiast, vindt het fijn hiermee bezig te zijn, want…elk dag een beetje beter. Er wordt gelachen, er worden kritische vragen gesteld, en er worden stappen gezet. Even is corona niet in het hoofd en wordt gedaan wat moet worden gedaan. Want samen willen we van de Bekema een nog betere school maken. Voor de leerlingen, het team en de ouders.

De leerkrachten van Terra bespreken een nieuw leerlingvolgsysteem voor de jongste leerlingen: Inzichtelijk. Ze zijn enthousiast over deze verbetering en gaan ervoor. Nog maar kortgeleden spraken ze met elkaar over de methode LOGO 3000, een methode waarmee de woordenschat van de leerlingen (met name leerlingen met een anderstalige achtergrond) kan worden vergroot. En natuurlijk heel fijn dat dit kan uit het budget van het Nationaal Programma Onderwijs!

De intern begeleider, juf Clemeyns, bereidt de flexlessen voor van de volgende dag: dit keer niet in kleine groepjes maar de hele groep 5, 6, 7 en 8. Ze gaan aan de slag met vlakvullingen van Escher en optische illusies. De gelukvogels! Ook dit vanuit de NPO pot. Mooi dat het kan en op die manier komen alle leerlingen aan de beurt. Zo wordt steeds gezocht naar mogelijkheden. Overigens krijgen ook de leerlingen in de groepen 1-2 die dat nodig hebben extra ondersteuning op verrijkingsgebied, rekenen of taal van juf Roxanne en juf Isa. Ook vanuit het NPO.

Meester Pim bereidt zijn extra lessen voor om de leerlingen in kleine groepjes te helpen die zijn ondersteuning met technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen goed kunnen gebruiken. En inderdaad, óók vanuit de NPO-gelden.

Feitelijk moeten de leerkrachten direct na schooltijd naar huis, dit zijn de opgelegde regels van het RIJK in verband met corona, maar de meeste leerkrachten blijven toch om goed af te ronden en de dag van morgen voor te bereiden.

Wij hopen van harte dat u binnenkort de sfeer met uw eigen zintuigen kunt zien, horen en voelen op de Bekema.

Het Bekemateam

Een bericht van juf Clemeyns: de Flexgroep
In november ben ik begonnen in groep 5,6 en 7 met de flexgroepen. Om zoveel mogelijk kinderen te laten profiteren van een vorm van verrijkingsonderwijs hebben we gekozen voor deze naam (flexibel in samenstelling en flexibel in het oefenen van vaardigheden).
Tot de voorjaarsvakantie stond Escher, perspectief tekenen en creatieve vlakvullingen op het programma. Doorzetten, ook als het moeilijk is, is de vaardigheid die we hebben geoefend naast creatief denken en het nauwkeurig werken.

Vanwege de vele besmettingen en wisselende klassen die thuis zitten hebben we besloten om de groepen 5, 6, 7 en 8 kennis te laten maken met het perspectief tekenen en Escher vlakvullingen. De kinderen zijn erg enthousiast. Groep 6 is aan de beurt gekomen toen zij weer op school waren.

Met vriendelijke groeten,
Clemeyns van Foreest
Intern begeleider

Ouderbijdrage
Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Zo worden vieringen, de sportdag en het schoolreisje hiervan betaald. Hierbij het verzoek aan de ouders die hier nog niet aan toe zijn gekomen de bijdrage voor 1 maart 2022 over te maken.
U kunt het bedrag van €55,00 (per kind) over maken op rekeningnummer: NL81INGB0004719067, ten name van Oudercommissie A. Bekemaschool.
Onder vermelding van: Ouderbijdrage, naam kind (-eren) en groep (-en).

Mocht u twijfelen of u de bijdrage al betaald hebt, dan kunt u in uw eigen rekening kijken of dat al gedaan is.
U kunt niet per kas betalen.

Met vriendelijke groet,
namens de oudercommissie

Vragen of suggesties?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of suggesties, stuurt u dan een berichtje naar p.arends@askoscholen.nl

Namens het team wens ik u een heel fijne vakantie! Tijd voor ontspanning!
P.(Paul) Arends