• Nieuws

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hierbij de zesde nieuwsbrief van dit schooljaar.
Hierin leest u over de volgende onderwerpen:

Schoolvoetbal
Buurtgezinnen
Entreetoets groep 7
Tevredenheidsonderzoek
Studiedag Visie: kernkwaliteiten
Diversiteit
Meivakantie

 

Schoolvoetbal
Kortgeleden ontvingen wij helaas onderstaand bericht van de organisatoren van het schoolvoetbal.

Beste scholen,
Helaas gaat het schoolvoetbal dit jaar definitief niet door. Wedstrijden zijn verboden om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren. En de kantine en kleedkamers blijven dicht.
Kinderen tot en met 17 jaar mogen buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club. Voor ons telt dan helaas alleen met hun eigen school.
Wij vinden het ontzettend jammer. Vooral ook voor de schoolverlaters.
We bedanken iedereen die veel tijd en moeite heeft gestoken binnen de scholen om de teams samen te stellen.
Dat is dus weer flink balen…we hopen maar dat het toernooi volgend schooljaar wel weer ‘gewoon’ door kan gaan.

Buurtgezinnen voor iedereen

 Afbeelding buurtgezinnen

 

Op dit moment leven we in een rare en onzekere tijd. Er zijn veel gezinnen die het zwaar hebben. Er moeten veel ballen in de lucht worden gehouden. Buurtgezinnen organiseert ondersteuning voor gezinnen. De vraag kan van alles zijn, groot of klein. Je kunt denken aan hulp bij samen huiswerk maken, lezen, spelen met andere kinderen, maar ook het sociale netwerk uitbreiden waar kinderen liefdevol terecht kunnen bij een ander gezin.

De kracht van Buurtgezinnen is dat het laagdrempelig en heel eenvoudig is. Een gezin die ondersteuning vraagt (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Gezinnen met elkaar in contact brengen.

Is dit iets voor jullie? Kun je wel een extra steuntje in de rug gebruiken? Of zijn jullie dat gezin waar af en toe andere kinderen welkom zijn? Meld je aan https://www.buurtgezinnen.nl/aanmelden/ je mag me ook mailen nicole.vdspek@buurtgezinnen.nl of bellen 06 22 84 74 81

https://www.youtube.com/watch?v=i2p7cxY0gvQ
Vriendelijk groet,
Nicole van der Spek
Coördinator Buurtgezinnen Ouder-Amstel
06 – 22 84 74 81 | www.buurtgezinnen.nl

 

Entreetoets groep 7
Op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 mei zullen wij de entreetoets afnemen bij alle leerlingen uit groep 7.

Acht jaar lang volgen wij de leerlingen en zien wij hoe zij zich ontwikkelen.
De entreetoets is binnen het Cito leerlingvolgsysteem een krachtig instrument dat voor ons en voor u inzichtelijk maakt op welk type voortgezet onderwijs uw kind zou passen op dit afname moment en op welke onderdelen er nog groei te realiseren is. Daarnaast is de entreetoets een goede voorbereiding op de Centrale Eindtoets die uw kind in april groep 8 gaat maken

 

Tevredenheidsonderzoek
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op de A. Bekemaschool werken wij iedere dag met veel plezier en enthousiasme aan het beste onderwijs voor alle leerlingen. In het kader van de kwaliteitscyclus worden de leerlingen van groep 5 t/m 8, de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen en het team van de A. Bekemaschool gevraagd om hun mening te geven over onderwerpen die te maken hebben met de school, de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie. Voor iedere doelgroep is een specifieke vragenlijst samengesteld. De vragenlijsten zijn erop gericht om de sterke kanten van de school uit te lichten, maar ook om te kijken welke onderwerpen nog om ontwikkeling vragen.

Aanstaande woensdag (21 april 2021) sturen wij naar alle ouder(s)/verzorger(s) een e-mail, met daarin een persoonlijke link naar de oudervragenlijst. Wij willen u vragen om deze vragenlijst in te vullen, zodat wij met een hoge respons een goed beeld krijgen van de stand van zaken op school vanuit uw perspectief. Uiteraard is het invullen van de vragenlijst volledig anoniem. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Neem dan gerust contact op met de directeur, Paul Arends.

Studiedag Visie: kernkwaliteiten
Op donderdag 1 april heeft het team in het kader van de herijking van de visie een inspiratievolle studiedag gehad rondom het thema Kernkwaliteiten. Centrale vragen hierbij waren: Wat zijn kernkwaliteiten? Over welke kernkwaliteiten beschikken wij? Over welke kwaliteiten zouden wij willen beschikken en tenslotte en zich eventueel nog in moeten ontwikkelen?

Het was een fijne dag waarin weer hard is gewerkt. Zo zijn er bijvoorbeeld kernkwadranten ingevuld over de collega’s. Waar ben jij goed in? Waar blink jij in uit?

Uiteindelijk heeft elke unit eigen kernkwaliteiten geformuleerd die hebben geleid tot de kernkwaliteiten van het team van de A. Bekemaschool. Een mooi en waardevol proces!

Wanneer de kernkwaliteiten definitief staan omschreven zullen deze worden gedeeld met de medezeggenschapsraad.

Een voorbeeld van een kernkwadrant

 kernkwadrant


Diversiteit
Diversiteit is een belangrijk thema binnen onze maatschappij en zeker ook binnen de A. Bekemaschool. Een goed voorbeeld hiervan is het thema ‘Pruiken en revoluties’ waar unit Polaris de afgelopen weken aan heeft gewerkt.

Naast de onderwerpen over Eise Eisinga en Napoleon was in deze tijd ook de slavernij een belangrijk onderdeel. Op verschillende manieren is aandacht geschonken aan wat er allemaal plaatsvond in deze periode en de rol van Nederland daarin. Vervolgens hebben de kinderen in groepjes gewerkt aan een mindmap en/of powerpoint over het thema. Binnenkort komt er in Polaris ook een gastspreker vertellen over respect en diversiteit, in het kader van de herdenking van Elieser.

Wie was Elieser? Volg de link en u weet het!
https://www.historischamstelland.nl/ontdekken/monumenten-ouder-amstel/kunst/elieser

Meivakantie
Binnenkort kunnen alle kinderen en ouders gaan genieten van drie weken vakantie: 24 april tot en met 16 mei. Na de meivakantie starten we met de laatste periode van dit schooljaar die duurt tot en met donderdag 8 juli. Alvast een fijne vakantie gewenst!