• Nieuws

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij de 8e Nieuwsbrief van dit schooljaar met de volgende onderwerpen:

Groep 8 op schoolverlaterskamp
Eindtoets groep 8
Pre-adviezen voortgezet onderwijs leerlingen groep 7
Pasen: samen vieren
Ouders in de school
Jarigen
Vragen of suggesties?

Groep 8 op schoolverlaterskamp
Wat fijn dat de leerlingen van groep 8 naar hun schoolkampadres konden gaan om daar van maandag 11 april t/m donderdag 14 april te genieten van hun ‘schoolverlatersdagen’. Onder begeleiding van juf Karin, meester Mitchell en juf Juliette zijn de leerlingen op maandagmorgen afgereisd naar het schoolverlaterskampadres: slot Assumburg in Heemskerk. Voor wie geïnteresseerd is in dit prachtige slot: https://nl.wikipedia.org/wiki/Slot_Assumburg
Een woord van dank aan de ouders die op allerlei manieren hebben meegeholpen om deze dagen tot een succes te maken: met het vervoer, ‘achter de schermen’ enz.
Natuurlijk waren de andere juffen en meesters ook present. Tijdens de zogenaamde ‘casinoavond’ op woensdagavond mochten zij allerlei spellen begeleiden en hebben zij mee gesmuld tijdens het avondeten.
En…de weergoden waren de kampgangers gunstig gezind!


Eindtoets groep 8
Op woensdag 20 april en donderdag 21 april aanstaande wordt bij de leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets afgenomen. Wij maken gebruik van de Eindtoets van het CITO.
Een belangrijk (en spannend) moment voor de leerlingen en hun ouders van groep 8. Wij hebben alle vertrouwen in een goede afloop!
Wilt u meer weten over het proces met betrekking tot de advisering voorgezet onderwijs: zie het Protocol PO VO. U kunt deze via een link vinden onder de tekst hieronder.


Pre-adviezen voortgezet onderwijs leerlingen groep 7
Binnenkort ontvangen de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 7 het zogenaamde pre-advies voortgezet onderwijs.
Hoe gaat dit proces in zijn werk?
Basisscholen hebben de plicht om een goed onderbouwd basisschooladvies te geven. Omdat het basisschooladvies leidend en bindend is, is het van belang te komen tot een goede afweging. Bij de advisering op de A. Bekemaschool zijn de directie, de intern begeleider en de leerkrachten van de groepen 5, 6, 7 (pre-advies) en groep 8 (definitief schooladvies) betrokken.

De punten die meegenomen worden in de afweging zijn:
• Toets gegevens van de laatste drie jaar (pre-advies gr. 5,6,7, definitief advies gr. 6,7,8) van in ieder geval de vakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen;
• Aandacht en concentratie, taakgerichtheid, motivatie, werkverzorging, interesses, creativiteit, doorzettingsvermogen, analytisch denkvermogen, probleemoplossend vermogen, samenwerken, zelfvertrouwen/faalangst, zelfstandigheid, omgaan met kritiek;
• Omgang met leerlingen, omgang met leerkrachten, omgang met gezag, stellen van grenzen, weerbaarheid, teruggetrokken gedrag, sociale vaardigheden en participatie;
• Medische bijzonderheden, opvallende factoren in motorische, visuele, auditieve, taal- en spraakontwikkeling;
• Thuissituatie, onderwijsondersteunend gedrag, educatief partnerschap (ouders/verzorgers).

Voor wie geïnteresseerd is en zichzelf nog graag verder wil informeren: volg de link

https://www.abekemaschool.nl/images/www.abekemaschool.nl/Documenten/Protocol_PO-VO_A_Bekemaschool_Definitief.pdf

Pasen: samen vieren
Enorm fijn dat het weer is toegestaan het Paasfeest gezamenlijk te vieren, zoals we dat gewend zijn:
met elkaar. In de basecamps en ‘gewoon’ gezamenlijk op de centrale trap.
Het thema dit schooljaar is ‘samen vieren’.

Centraal bij het feest van Pasen staat het Paasverhaal. In elke groep is gesproken over de achtergronden van het Paasverhaal. Wat vieren we met Pasen? Wat is Pasen?
Op woensdag 13 april is het Paasfeest gevierd. De dagopening was in de eigen klas, daarna zijn we samen gekomen en hebben geluisterd naar het Paasverhaal en het lied ‘De steen is weg’ gezongen.

Voor wie Geïnteresseerd is:

(827) De steen is weg – YouTube


Na het zingen hebben de kinderen samen in de eigen basecamp genoten van een Paasontbijt. Aan het eind van de ochtend mochten de kinderen Paaseieren zoeken.
Een woord van dank aan de Oudercommissie. Heel erg fijn dat zij allerlei hand- en spandiensten hebben verricht om samen met de leerkrachten van de Paascommissie deze fijne Paasviering mogelijk te maken.

Wat vieren we eigenlijk met Pasen?
Pasen is het belangrijkste feest in het christendom en bestaat uit vijf speciale dagen. Deze hebben allemaal te maken met de dood van Jezus Christus. Dat zit volgens de Bijbel, het boek van de christenen, ongeveer zo:

In zijn leven deed Jezus veel goede dingen voor mensen. Zo vertelde hij hen dat ze van elkaar moesten houden, gaf hij hen te eten en maakte hij zieken beter. De Romeinen waren hier niet blij mee en vonden Jezus vooral een onruststoker. Door hem te martelen en aan een kruis te nagelen wilden ze van hem afkomen. Maar toen stond hij op uit de dood...

Dit zijn de vijf dagen van het paasfeest:
Witte Donderdag
Op Witte Donderdag herdenken christenen dat Jezus Christus op deze dag zijn laatste avondmaal at voordat hij de volgende dag zou sterven.

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag werd Jezus aan het kruis genageld en stierf hij. Helemaal niet zo’n goede vrijdag dus… Wil je weten waarom het toch zo heet? Kijk dan hier.

Stille Zaterdag
Stille Zaterdag is de dag waarop christenen herdenken dat Jezus in zijn graf werd gelegd.

Eerste paasdag
Christenen geloven dat Jezus Christus op de zondag van Pasen terugkwam uit de dood. In de Bijbel staat dat een grote steen op het graf van Jezus op Eerste Paasdag plots was omgerold. Op Eerste Paasdag wordt deze bijzondere gebeurtenis herdacht.

Tweede paasdag
Op Tweede paasdag is eigenlijk niets bijzonders gebeurd. Het is gewoon een extra dag om de dood van Jezus te herdenken. Of om lekker te ontbijten met je familie en paaseieren te zoeken natuurlijk.


Ouders in de school
We zien dat veel ouders na de voorjaarsvakantie gebruik maken van de mogelijkheid de school weer in te kunnen. Fijn! Het is voor kinderen fijn te merken dat hun ouders interesse tonen in hun school.
Nog even de afspraken op een rijtje:
-De ouders van de kinderen van de groepen 1-2 kunnen elke maandag en vrijdag tot ong. 8.45 uur mee naar binnen. Zij kunnen dan in de basecamp of op het leerplein een gezelschapsspelletje spelen (op maandagen) en een boekje lezen (op vrijdagen).
-Ook de ouders van de groepen 3 en 4 kunnen elke vrijdag mee naar binnen, tot ong. 8.45 uur.
-De ouders van de groepen 5 t/m 8 kunnen tot de meivakantie elke vrijdag mee naar binnen, tot ong. 8.45 uur.
We willen u vragen op de dagen dat u niet met uw kind naar binnen kunt gaan, buiten het hek te blijven en alleen in dringende gevallen even naar binnen te lopen. Wilt u zich dan eerst even melden bij de administratie of de conciërge.


Jarigen in april
Datum en groep:
2 Elisabet 1/2b
2 Meia 1/2a
5 Kasper 4
5 Daantje 7
7 Jack 1/2b
10 Terence 8
13 Joris 3
14 Liz 7
16 Joris 8
18 Roemer 8
18 Joa 3
19 Cataleyah 1/2a
20 Lina 8a
20 Iva 1/2b
23 Masha 8a
25 Keano 5
26 Olivier 6
26 Casper 4
27 Tamara 4
30 Marley 1/2b

Aan de kinderen die al jarig waren: alsnog van harte gefeliciteerd!
Aan de kinderen die binnenkort jarig zijn: alvast van harte gefeliciteerd!
jarig

ASKO-studiedag en Paasdagen
Op de website van de A. Bekema heeft u het wellicht al gelezen: op donderdag 14 april is de school gesloten in verband met een studiedag: de jaarlijkse ASKO-studiedag. Alle medewerkers van ASKO bezoeken op deze dag een ASKO-school waar workshops en trainingen worden gegeven. Op vrijdag 15 april is de school gesloten in verband met Goede Vrijdag. De schooldeuren gaan weer open op dinsdag 19 april, na Tweede Paasdag.

Namens het team wens ik u fijne Paasdagen!

Vragen of suggesties?
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen of suggesties, stuurt u dan een berichtje naar p.arends@askoscholen.nl

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend!
P. (Paul) Arends