• Nieuws

 

Hierbij de tiende en laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Visie
Musical groep 8
Eindfeest
Groepsindeling 2022-2023
Gevonden voorwerpen
Een heel fijne vakantie!
Jarigen

Visie
Na ongeveer twee jaar ontwikkeling is op vrijdag 24 juni de nieuwe visie van de A.Bekemaschool gepresenteerd door één van de leden van het leerteam visieontwikkeling.
Aanwezig waren het team, bestuurder Willem Kuijpers en ouderleden van de medezeggenschapsraad en de oudercommissie.

Waarom een nieuwe visie?
Het team van de A.Bekemaschool wil garant staan voor kwalitatief uitstekend onderwijs. In dit verband werd nu bijna twee jaar geleden de vraag gesteld of de bestaande visie toereikend was. De conclusie werd getrokken dat de visie, het fundament voor al ons onderwijs met name richting de toekomst aan onderhoud toe was. Aldus is het team enthousiast aan de slag gegaan en werden veel gesprekken gevoerd aan de hand van verschillende werkvormen.
Zo zijn ook de nieuwe kernwaarden tot stand gekomen: plezier, samen, eigenaarschap, veiligheid en inspiratie. Zij vormen de basis voor al het handelen binnen de school; van het team, de leerlingen en de ouders.
Uiteraard zijn ook onze ouders bij dit mooie proces betrokken geweest. Wellicht herinnert u zich nog de avond vorig schooljaar, waarbij ouders onder leiding van teamleden van het leerteam visieontwikkeling aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek zijn gegaan. Een zeer waardevol moment! Ook de ouders van de medezeggenschapsraad zijn nauw betrokken geweest. Samen met het leerteam hebben zij uiteindelijk het concept fijn geslepen tot de uiteindelijke versie:

Op de A. Bekemaschool leren kinderen om inzicht in zichzelf te krijgen, in een ander en in de wereld om zich heen. Onze school biedt een veilige omgeving waar de kinderen zich prettig voelen en waar met plezier en enthousiasme wordt gewerkt.

In onze leerrijke omgeving hebben we hoge verwachtingen.
In de school leven, werken en leren de leerlingen, het onderwijsteam en de ouders volgens de kernwaarden plezier, samen, veiligheid, eigenaarschap en inspiratie.
We streven naar optimale fysieke beweging en stimuleren creativiteit.

In een positieve sfeer krijgt iedereen de ruimte om zich optimaal te ontwikkelen. Zo ontplooien onze leerlingen zich tot sociale, betrokken mensen, die onderdeel zijn van een gemeenschap waaraan zij een bijdrage leveren. Als de leerlingen de A. Bekemaschool verlaten, weten zij waar hun talenten liggen en wat zij nodig hebben om de volgende stap te zetten hun leven.

De onderlegger voor de nieuwe visie is het zogenaamde visieverhaal. Deze is als bijlage toegevoegd: het lezen meer dan waard!

Musical groep 8
Op vrijdagavond 8 juli voerden onze schoolverlaters hun eindmusical voor hun ouders op, en heel speciaal: in de school! Hoe fijn dat dit weer mogelijk was. Na weken van repeteren, zingen, oefenen en nog eens oefenen werd de afscheidsmusical Herrie op het Eiland uitgevoerd. Een ‘rustig’ tropisch eiland. Tenminste daar leek het in eerste instantie op. Maar schijn bedriegt: Gangster Johnny Penoze dacht zich hier schuil te kunnen houden. Maar toen een cruiseschip met allerlei kleurrijke passagiers aanmeerde gebeurde er van alles. Die passagiers bleken prachtig te kunnen zingen dat het een lieve lust was: “we gaan ertegenaan, samen staan we altijd sterk, jij en ik, we zijn niet te verslaan!” En natuurlijk geheel loepzuiver…kippenvel! Het was daar soms ook best wel spannend. Zo was er ook een spin (Spinderella) en wat voor één. Maar ja, na een tijdje wil je ook weer naar huis en werd het lied “Thuis, ik wil naar huis, daar waar de liefde woont” uit volle borst gezongen. En toen was er opeens een boot en kon iedereen weer naar huis.
Echt aan alles was gedacht: een werkelijk prachtig decor, niet-van-echt-te-onderscheiden palmbomen, passende kleding (kapitein, arts, dj, kokosnoten in het haar, een kelner, een duiker enz. enz), echt heel mooie verlichting, prima geluidsversterking en als je goed luisterde kon je zelfs de golven in de branding horen aanspoelen.

Kortom, het was een hele happening. Jullie hebben het supergoed gedaan: Laura, Senna, Korneel, Jayden, Lina, Joris, Sarah, Clemens, Kiara, Masha, Gijs, Jaylani, Roemer, Marcus, Finn, Irvan, Isabel, Maed, Terence, Diamando, Kjell, Andy, Nyshaira, Jayden, Lisa!! En nu lekker gaan genieten van je welverdiende vakantie en daarna wensen we jullie een heel fijne start op je nieuwe school, waar je niet meer de oudste bent, maar een ‘brugpieper’. En natuurlijk volgen we jullie, al is het op afstand.

Tenslotte nog een woord van dank aan het theaterteam: meester Mitchell, meester Rob, juf Clemeyns, Marije van Dalen, Alexander Hautvast, meester Carl, meester Pim, juf Isa en natuurlijk juf Karin! Natuurlijk staan de acteurs vol ‘in the spotlight’, maar zonder hen was dit fijne theateravondje niet mogelijk geweest: applaus!!

Eindfeest
Afgelopen woensdag hebben de kinderen genoten van het jaarlijkse eindfeest. Wat een happening was het weer en met dank aan de organisatie! Teamleden en OC-leden hebben weer voor een superprogramma gezorgd. En wat fijn dat het zulk heerlijk weer was. Zoals gebruikelijk heeft groep 8 deze dag afscheid genomen van de andere leerlingen van de school en de juffen en meesters. We zullen jullie missen!

Groepsindeling 2022-2023
In de media heeft u wellicht gelezen dat tot voor kort zo'n zestig procent van de basisscholen in ons land de formatie nog niet rond had. Gelukkig op de A. Bekema wel!
Hier ziet u het 'plaatje' voor schooljaar 2022-2023. De ouders van de individuele groepen zijn al geïnformeerd.

Groep 1-2a juf Isa (maandag) en juf Martha (dinsdag t/m vrijdag)
Groep 1-2b juf Roxanne (maandag, dinsdag, woensdag) en juf Isa (donderdag en vrijdag)
Groep 3 juf Juliette (maandag t/m vrijdag)
Groep 4 juf Floor (maandag, woensdag, donderdag, vrijdag) en juf Laura (dinsdag)
Groep 5 juf Karen (dinsdag t/m vrijdag) en meester Leiv (maandag)
Groep 6 meester Remo (maandag t/m vrijdag)
Groep 7 juf Esther (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag) en juf Laura (woensdag)
Groep 8 juf Karin (maandag t/m vrijdag)

Vakantie- en studiedagen 2022-2023
Voor op de deur van de koelkast of het prikbord: het complete overzicht vakantie en - studiedagen schooljaar 2022-2023.

De vakantiedagen:
Herfstvakantie 15-10/23-10-22
Kerstvakantie 24-12/08-01-23
Voorjaarsvakantie 25-02/05-03-23
Paasweekeind 07-04/10-04-23
Koningsdag 27-04-22
Meivakantie 22-04/07-05-23
Hemelvaart 18-05/19-05-23
Pinksteren 29-05-23 (maandag)
Zomervakantie 22-07/03-09-23

Studiedagen 2022-2023
Voor in de agenda: hierbij de definitieve studiedagen voor 22-23
Vrijdag 16 september ’22: 1e studiedag thematisch werken
Maandag 24 oktober ’22: voorber.oudergesprekken, Zien analyse, overleg met IB-er
Vrijdag 9 december ’22: 2e studiedag thematisch werken
Vrijdag 24 februari ’23: Cito-analyse, evalueren groepsplannen en OPP’s
Vrijdag 31 maart ’23 3e studiedag thematisch werken
Maandag 26 juni ‘23: Cito-analyse, jaarevaluatie, rapporten invullen, evalueren groepsplannen, voorbereiden oudergesprekken

Ook alvast voor in de agenda: het nieuwe schooljaar willen we samen met alle ouders en leerlingen (groep 1 t/m 8) de 1e schooldag starten op het plein van de bovenbouw om 8.30 uur. En uiteraard loopt iedereen dan even naar binnen om je klasgenoten, je vrienden en vriendinnen, de meesters en de juffen en de andere ouders te ontmoeten. En voor wie wil is er dan thee en koffie.

En dan nog deze: de informatieavond is op dinsdag 13 september. Nadere informatie volgt nog.


Gevonden voorwerpen
Tijdens de 1e week van het nieuwe schooljaar (start op maandag 29 augustus a.s.) zal de bak met gevonden voorwerpen worden buitengezet. Na deze week worden de overgebleven kledingstukken, schoenen enz. opgeruimd.

Jarigen in juli en augustus Datum en groep:

Juli
3 Laura 1-2A
3 Lisa 1-2B
6 Lasse 6
9 Noemi 5
11 Ariella 1-2A
12 Willa 1-2A
12 Evangeline 3
14 Djavi 1-2B
16 Nora 3
16 Tyler 5
21 Jip 1-2A
22 Hugo 1-2B
24 Ainoa 6
25 Reny 3
25 Christian 1-2B
26 Kaylin 4
27 Mesut 6
29 Karolina 1-2B
30 Maylee 4

Augustus
1 Dean 1-2A
1 Xem 1-2B
1 Beatriz 6
1 Joah 7
2 Louise 3
7 Anne-May 5
8 Flynn 4
8 Azra 3
9 Merle 3
10 Leilani 3
11 Casper 3
12 River 5
16 Real 8
25 Ava 3
27 Jayden 4
27 Joshua 4
28 Ziyarah 4
29 Johnairo 1-2A
29 Nova 1-2B
29 Mason 1-2B
30 Toby 3
30 Tanysha 7

Aan de kinderen die al jarig waren: alsnog van harte gefeliciteerd!
Aan de kinderen die binnenkort jarig zijn: alvast van harte gefeliciteerd!

jarig

 

Een heel fijne vakantie!


Weet u het nog? Het schooljaar startte met prachtig weer en eindigt met dito weer: de zon schijnt en terwijl ik dit schrijf genieten de kinderen bij een heerlijk temperatuurtje van het Eindfeest. Wat is het schooljaar weer ongelooflijk snel gegaan. Bij de start van het schooljaar moesten alle ouders nog bij het hek blijven staan…maar gelukkig is dat nu anders en kunnen onze ouders weer ‘gewoon’ de school in. We duimen dat dit zo mag blijven.


Heel hartelijk dank aan al die ouders die de school een warm hart toedragen en het afgelopen schooljaar de handen uit de mouwen hebben gestoken: de luizenouders, de verteltasouders, de leden van de Medezeggenschapsraad, de ouders van de Oudercommissie, de ouders met kritische vragen, de ouders met een complimentje, de ouders die kwamen om het rapport te bespreken, de ouders met een vriendelijk woord, de ouder die de Nieuwsbrief heeft vertaald naar het Engels, kortom al die ouders die hun steentje hebben bijgedragen om samen met het team te werken aan een fijne schooltijd voor alle kinderen.


Voor nu wensen wij alle kinderen, ouders en teamleden een fijne zomervakantie toe. We hopen u weer te ontmoeten op maandag 29 augustus!


Tot ziens op de A.Bekemaschool!
Met zonnige groet,
Namens het team van de A.Bekemaschool,
Paul Arends