• Nieuws

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In deze vierde Nieuwsbrief leest u over de volgende onderwerpen:
Sinterklaas
Wat doe je als ouder/verzorger in geval van een Coronabesmetting?
Nieuwe conciërge
Telefonische bereikbaarheid
Ouderavond aan de hand van stellingen
Gevonden voorwerpen

Sinterklaas
Het feest van Sinterklaas op vrijdag 4 december was beregezellig. Samen hebben we de Sint en zijn pieten op het plein opgewacht. Ze kwamen met een auto, want het paard van de Sint ‘O zo snel’ was op dat moment nog zoek. Razende reporter Rosa was er ook bij. Zij heeft de Sint en de pieten ontvangen. Heel handig die microfoon en antenne in haar rugzak!

Gelukkig viel het weer erg mee! Alle groepen, met uitzondering van groep 7 zijn op deze dag bij de Sint en zijn pieten in de speelzaal geweest. Er werd voor de Sint gezongen, er waren toneelstukjes, er werd gemusiceerd, kortom het was superleuk! En dan die pieten; die maakten de gekste sprongen, dansjes en ze verstopten zich zelfs! Alle kinderen kregen een afgesloten zakje met lekkers. Groep 7 kon er helaas niet bij zijn, zij waren in quarantaine. Wel hebben de Sint en pieten een leuk filmpje voor hen opgenomen. Dit filmpje is op maandag 6 december getoond, de dag waarop groep 7 op school het Sinterklaasfeest kon vieren. Gelukkig hebben zij toen alsnog een supergezellige dag gehad. Een woord van dank is op zijn plaats richting de OC; op de achtergrond (zij konden de school niet in ten gevolge de huidige maatregelen) hebben zij veel werk uit handen genomen: dank hiervoor!!

Wat doe je als ouder/verzorger in geval van een Coronabesmetting?
Wat te doen in geval van een Coronabesmetting? Wat doe je als ouder/verzorger wanneer na een zelftest blijkt dat jouw kind besmet is geraakt met het Coronavirus? Wat wordt geadviseerd? We merken dat dit niet altijd duidelijk is. Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen adviseert (3 december 2021):

In het geval van een besmetting van een leerling gelden de volgende maatregelen voor ouders/verzorgers:
-De ouders/verzorgers melden de leerling ziek. Daarbij wordt geadviseerd te melden dat de leerling besmet is met COVID-19. De ouders zijn daartoe wettelijk niet verplicht, maar met de melding kan verdere verspreiding van het virus echter zo snel mogelijk worden gestopt.

-De ouders/huisgenoten van de leerling gaan zelf ook in quarantaine wanneer een leerling positief is getest. Dit geldt dus ook voor broertjes en zusjes van de besmette leerling.

-De besmette leerling mag weer naar school wanneer hij/zij 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen zijn verstreken na start van de symptomen. De leerling hoeft geen negatieve coronatest te overleggen om weer naar school te kunnen. Als de besmetting asymptomatisch was (zonder klachten) dan geldt dat niet-immune personen minimaal 5 dagen na de (positieve) testafname in isolatie blijven; voor immune personen is dit 72 uur.

-Ouders mogen van de school niet vragen om de naam van de besmette leerling/leraar bekend te maken.

-Ouders mogen bezwaar maken bij de school om informatie over hun kind te delen met de GGD in het geval van bron- en contactonderzoek.

In dit verband:
De afgelopen weken bent u naar aanleiding van de laatste persconferentie geïnformeerd over de huidige maatregelen. De volgende persconferentie is aanstaande dinsdagavond. Wellicht heeft u vanuit de diverse media opgevangen dat wordt nagedacht over een schoolsluiting voor een week, het gonst van de geruchten hierover. Op dit moment is hier nog niets over besloten. Gisteren zou het kabinet hebben aangegeven dat de scholen openblijven. Mocht het zover komen, wordt u hier zo snel als mogelijk over geïnformeerd.

Nieuwe conciërge
Vorige week heeft conciërge Delano afscheid genomen van het team. Hij is met pensioen gegaan. Het was zijn wens om hier niet al te veel drukte van te maken. Aan zijn wens hebben wij gehoor gegeven.
Er is een tijd van komen en van gaan: we zijn erg blij met de nieuwe conciërge: meester Carl. Wellicht heeft u hem al gezien bij de fietsenstallingen om daar één en ander in goede banen te leiden. Veel succes en plezier Carl!! We hebben er alle vertrouwen in dat Carl snel gewend zal zijn en een vaste waarde zal zijn voor de school.

Telefonische bereikbaarheid
Soms krijgen wij het bericht van ouders/verzorgers dat de school niet (goed) telefonisch bereikbaar is. Dat is natuurlijk vervelend. Uiteraard is het belangrijk dat de school bereikbaar is. De telefoontjes komen in eerste instantie binnen bij de administratie (Pien) of de conciërge. Als zij beiden net even elders zijn, wordt de verbinding doorgeschakeld. Wanneer vervolgens niet wordt opgenomen, wordt weer doorgeschakeld. Uiteindelijk krijgt u altijd iemand aan de lijn. Het is raadzaam voor schooltijd of rond 15.15 uur contact op te nemen. De meeste leerkrachten gaan vrij snel naar huis in verband met de geldende maatregelen.

Ouderavond aan de hand van stellingen
Vorig schooljaar is het team gestart met de ontwikkeling en evaluatie van de huidige visie. Naast het theoretisch deel is het nu tijd om de praktijk van ons onderwijs onder te loep te nemen. Het doel van de avond: ophalen van informatie met betrekking tot eigentijdse vaardigheden zoals Samenwerken, Probleemoplossend denken en handelen, ICT-geletterdheid, Creativiteit, Kritisch denken, Communiceren, Sociale en culturele vaardigheden en Zelfregulering.

Op donderdagavond 9 december zijn groepjes enthousiaste ouders via Teams met elkaar in gesprek gegaan naar aanleiding van een aantal stellingen. Een paar van deze stellingen:
-In het onderwijs moeten leerlingen altijd samenwerken
-In het onderwijs van de 21e eeuw blijft kennis belangrijker dan vaardigheden
-Voor het ontwikkelen van sociale en culturele vaardigheden hoeft men de basecamp niet uit
De ouders is gevraagd elke stelling een keuze te maken uit:
Helemaal eens, mee eens, niet mee eens, helemaal niet mee eens.
Een woord van dank is op zijn plaats: het is erg belangrijk dat onze ouders/verzorgers worden betrokken bij dit mooie proces. Zeker in deze roerige tijd is het fijn om het met elkaar óók over onderwijs te kunnen hebben. En dan is het fijn te weten dat wij een beroep op hen kunnen doen.
Binnenkort worden de uitkomsten met u gedeeld.

Gevonden voorwerpen
De bak met gevonden voorwerpen is alweer flink gevuld. Helaas kunt u nu niet naar binnen om te kijken of de verdwenen jas of schoenen of… daarin liggen. Houdt u de komende weken het toegangshek bij de jongste kinderen goed in de gaten: wanneer het droog is zal Carl daar de bak neerzetten. In de week voor de Kerstvakantie wordt de inhoud van de bak afgevoerd.

Namens het team wens ik u een heel fijn weekend!
P. (Paul) Arends