Als een kind ziek is, vragen wij u dit zo snel mogelijk, voor aanvang school,  te melden bij de administratie van de school via de mail : bekema.ziekmelden@askoscholen.nl  
Vriendelijk verzoek: In geval van corona gerelateerde klachten dit aan ons in de mail door te geven.
U kunt uw kind(eren) niet via Parro afmelden.
Als u met uw kind naar bijvoorbeeld een dokter of tandarts moet, vragen wij u om dit ook via bovengenoemd mailadres te doen. Graag hierbij vermelden het tijdstip van afhalen van uw kind.

Indien we geen bericht van u hebben ontvangen, zullen we u bellen om informatie over uw kind. Indien er geen duidelijke reden is waarom uw kind niet op school is, wordt dit genoteerd als ongeoorloofd verzuim.

In uiterste nood kunt u uw kind telefonisch ziekmelden tussen 7.30 uur en 8.00 uur: 020- 6993100.

Leerplicht
Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en worden dus alle dagen op tijd op school verwacht. Ook kinderen van 4 jaar verwachten we op tijd op school, maar voor hen kunt u eventueel verlof met de leerkracht bespreken en per mail aan de administratie doorgeven.